www.SOFTconsult.TV  | www.SOFTconsult.SK  | www.spiritstudent.cz  | www.AEC-DATA.com  | www.AEC-creative.com  | www.DOMKY.cz generováno: 16.08.2022, 18:54 
SOFTreport
prohledávání serveru: 
 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza práce  | download  | galerie projektů
 hlavní stránka  > články  > Tipy a triky > ArCon / SimLab
 
Tipy a triky
 · SPIRIT
 · ArCon / SimLab
 · PowerProject
 · FM-DATA
 · AEC-DATA
Zasílání informací ze SOFTreportu.
Zadejte svuj e-mail:AEC-DATA
o serveru

Program support:
Pomocí programu Support se připojíme na váš počítač a vyřešíme on-line vaše problémy. Po spuštění programu zašlete ID které program vypíše na e-mail support@softconsult.com
Program support:
Pomocí programu Support se poipojíme na váš poeítae a vyoeším on-line vaše problémy. Po spuštiní programu zašlete ID které program vypíše na e-mail support@softconsult.com
05.06.2003Ing. Vladislav Pavlík
Tipy pro práci s funkcí Konstrukce desky (ArCon+ 5 a vyšší) verze pro tisk
 
Při práci s funkcí Konstrukce desky (Designér desek) doporučujeme dodržovat tyto zásady.

1. Pomocné konstrukce (záložka Obrys)
Pomocné konstrukce (pomocné čáry, kružnice, oblouky, elipsy…) mají nastavenou šedou barvu čáry. Kreslíte-li pomocné čáry (volné, svislé, vodorovné…), tyto se zobrazí šedě. Nakreslíte-li některou obloukovou pomocnou konstrukci (např. Pomocná kružnice), zůstane tento prvek zobrazen černou čarou. Aby se tyto obloukové prvky zobrazili potřebnou šedou barvou, vyberte po zadání oblouků volbu Volná pomocná čára (přímka) nebo Volná pomocná čára (úsečka) a nakreslete, někde bokem, tuto volnou pomocnou čáru. Po jejím zadání se pak správně zobrazí všechny obloukové pomocné konstrukce v šedé barvě. Až když jsou všechny pomocné prvky zobrazeny šedě, přistupte k zadávání obrysů desky.

2. Zadávání obrysu desky (záložka Obrys)
Pro vytváření nepravidelných tvarů desek jsou nejčastěji používané volby Dotažení k pomocné čáře a Volné kreslení hrany. Dotažení k pomocné čáře použijte, pokud hrana desky lícuje s pomocnou čarou nebo obloukem. Není-li hrana desky shodná s pomocnou čarou, pak použijte volbu Volné kreslení hrany.

Při kreslení hran desky dbejte na to, abyste nevytvářeli krátké nebo dublované hrany, např. v rozích apod. Jednu hranu desky vytvořte vždy jen jednou úsečkou nebo obloukem. Nevytvářejte jednu hranu desky z více prvků - úseček nebo oblouků.

Ujistěte se, zda po zadání obrysu desky vznikl uzavřený tvar (žlutě vybarvená plocha). Není-li plocha desky vybarvená žlutě, zkontrolujte a případně opravte napojení obrysových hran desky v rozích.

Doporučujeme, po zadání obrysu a nebo před uzavřením záložky Obrys, kliknout na ikonu Výběr (aktivovat tuto funkci) v designéru desek.

3. Uložení vytvořených desek
Pro uložení vytvořených desek máte dvě možnosti. Volbou Do katalogu lze přímo uložit vytvořené desky do katalogu desek. Volbou Uložit jako objekt je možné vytvořené desky uložit do katalogu objektů, např. do složky …\Arcon\Objekte\Desky. Ty pak můžete vybírat přímo z katalogu objektů. Doporučujeme ukládat desky jako objekty (z důvodu nastavení výchozích parametrů)

4. Editace již vytvořené desky
Po vložení desky do projektu se někdy stane, že nelze desku vybrat pro další editaci (po poklepání na desku se nezobrazí dialogové okno Desky). V takovém případě udělejte následující:
- poklepejte na jinou desku
- otevře se dialogové okno Desky
- zavřete toto dialogové okno
- poklepejte na původní desku. Dialogové okno se již otevře a desku můžete editovat.

Máte-li v projektu pouze jednu desku, vložte na vhodné místo ještě jednu (nejlíp čtvercovou) desku a poveďte výše popsaný postup.

5. Nastavení výchozích parametrů
Při výběru funkce Konstrukce desky se zobrazí dialogové okno Desky se standardní deskou čtvercového tvaru. Zobrazí-li se jako standardní deska jiného tvaru (a jsou-li potíže při definování nové desky), je nutné obnovit výchozí nastavení. Jak na to:
- máte-li spuštěn ArCon, ukončete jej
- pomocí Průzkumníka vyhledejte ve složce …\Arcon\Program soubor ArconShapes.ktl (tento soubor obsahuje informace o designéru desek)
- vymažte nebo přejmenujte tento soubor
- po novém spuštění ArConu se otevře designér desek ve výchozím nastavení.

Upozornění
Těmito kroky budou vymazány také všechny desky uložené v katalogu desek. Nevymažou se však ty, které jsou uloženy jako objekty v katalogu objektů.

6. Nekorektně vytvořené desky
Desky, které jsou vytvořeny nekorektně, způsobují při jejich dodatečné úpravě „zamrznutí“ designéru desek nebo ArConu. Takové desky již nelze dále upravovat a mohou být zdrojem dalších potíží. Doporučujeme tyto desky smazat (také z katalogu) a vytvořit nové s dodržením výše popsaných zásad.


 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza  | download  | galerie projektu

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
e-mail:webmaster@softconsult.com
© 2001-2022 Všechna práva vyhrazena.