www.SOFTconsult.TV  | www.SOFTconsult.SK  | www.spiritstudent.cz  | www.AEC-DATA.com  | www.AEC-creative.com  | www.DOMKY.cz generováno: 11.04.2021, 23:48 
SOFTreport
prohledávání serveru: 
 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza práce  | download  | galerie projektů
 hlavní stránka  > články  > Tipy a triky > SPIRIT
 
Tipy a triky
 · SPIRIT
 · ArCon
 · PowerProject
 · FM-DATA
 · AEC-DATA
Zasílání informací ze SOFTreportu.
Zadejte svuj e-mail:AEC-DATA
o serveru
24.02.2004Ing. Vladislav Pavlík
Import DXF/DWG souboru do SPIRITu (1) verze pro tisk
 
V projekční praxi je načtení (import) DXF nebo DWG souborů do SPIRITu častou potřebou uživatelů. Vzhledem k tomu, že při tom vždy komunikují dva různé CA.. systémy, mohou se vyskytnout různá úskalí. Zde uvádíme nejčastější jevy, související s importem souborů.

Po načtení DXF nebo DWG souboru do výkresu SPIRITu se mohou vyskytnout nestandardní jevy, které znemožní další editaci výkresu.
Např.
- při zadání textu nebo jiných elementů se tyto zobrazí „roztřeseně“
- při zapnutí kroku kurzoru, kurzor výkresu zmizí a nebo se pohybuje pouze v části obrazovky apod.

Nejčastější příčina.
Kreslící plocha SPIRITu má daný pevný počátek (bod [0,0]). Budete-li kreslit ve velké vzdálenosti od tohoto počátku kreslící plochy (řádově stovky nebo tisíce metrů), pak se mohou projevit výše zmíněné jevy, především při načtení DXF nebo DWG souboru. Soubor se načte do velké vzdálenosti od počátku kreslící plochy.

Jak zjistíte tuto skutečnost.
Jednoduše. Pokud se DXF nebo DWG soubor načetl příliš daleko od pevného počátku kreslící plochy, některá ze šipek v navigačním poli bude zobrazena červenou barvou (viz obr.1)

Obr.1 Šipka je zobrazena červeně. Soubor se načetl příliš vpravo.

Jak to vyřešíte.
Protože nelze posunout počátek kreslící plochy, posunete tedy načtené elementy směrem k počátku.

Postup:

1. zkontrolujte, zda máte zapnuty všechny fólie načteného DXF nebo DWG souboru
2. nastavte zobrazení celého výkresu na obrazovce, pomocí funkce MaxVelik nebo NovVelik z menu Lupa a zmenšete jej klávesou [PageUp], je-li to možné
3. klávesou [Insert] nastavte aktuální souřadný systém na Absolutní kartézský (ABS KART)
4. není-li kurzor zobrazen, nebo nelze kurzorem plynule pohybovat, vypněte krok kurzoru horkou klávesou [s]
5. vyberte volbu Posun z menu KRESLIT a zadejte kurzorem první (počáteční) bod vektoru posunutí. Bod zadejte uprostřed oblasti načtených elementů (viz Obr.2)

Obr.2 První bod posunutí zadejte kurzorem uprostřed načtené oblasti.

6. druhý (koncový) bod vektoru posunutí zadejte numericky z klávesnice. Klávesou [mezerník] vyvolejte numerické zadání a potvrďte vzdálenost od počátku ve směru X = 0, ve směru Y = 0
7. pomocí metody výběru Oblast vyberte celý rozsah načtených elementů. Zkontrolujte přitom nastavení voleb SkrzFóli – zapnuto a +Kopie – vypnuto
8. nakonec proveďte regeneraci zobrazení pomocí funkce NovVelik z menu Lupa

Nyní bude výkres fungovat korektně a v navigačním poli již nebudou šipky zobrazeny červeně (pokud není rozsah načtených elementů příliš veliký).

Tip na závěr.
Nejsou-li texty v načteném DXF nebo DWG souboru zobrazeny správně, použijte pro převod textů modul Textkody. Tento modul najdete ve verzi SPIRIT 10.3 v menu Moduly. Používáte-li jinou verzi SPIRITu, stáhněte si jej v sekci Download.

 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza  | download  | galerie projektu

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
e-mail:webmaster@softconsult.com
© 2001-2021 Všechna práva vyhrazena.