www.SOFTconsult.TV  | www.SOFTconsult.SK  | www.spiritstudent.cz  | www.AEC-DATA.com  | www.AEC-creative.com  | www.DOMKY.cz generováno: 06.10.2022, 22:28 
SOFTreport
prohledávání serveru: 
 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza práce  | download  | galerie projektů
 hlavní stránka  > články  > Obecné články > AEC-DATA
 
Obecné články
 · CAD systémy pro projektování
 · AEC-DATA
 · PM - projektové řízení
 · FM - facility management
Zasílání informací ze SOFTreportu.
Zadejte svuj e-mail:AEC-DATA
o serveru
23.06.2000Ing. Petr Mayer
Datový internetový server AEC-DATA verze pro tisk
 
Vznik poptávky po datových zdrojích CAD
Od konce osmdesátých let, v souvislosti se zrodem uživatelské obce stavařských a architektonických CAD systémů, postupně vznikala poptávka po používání konkrétních datových modelů ze strany architektů a projektantů. V souvislosti s rozvojem elektronických prezentací se tato poptávka ve druhé polovině devadesátých let výrazně oživila především zájmem ze strany prodejců jednotlivých stavebních komponent. V té době začali pružnější z nich používat CAD nástroje pro návrhy a studie zařízení interiérů. Ovšem klasický CAD software přinášel nástroje slabě orientované na rychlou, efektní a přitom jednoduchou prezentaci a kalkulaci návrhu, nehledě na to že naopak obsahoval mnoho funkcí pro tuto oblast nepoužitelných.

Na konci devadesátých let vznikly a rozšířily se nástroje určené rychlé studie a prezentace prostorového modelu exteriéru i interiéru stavby (jako např. ArCon, vstup na český trh v roce 1998) a také „klasické“ CAD systémy začaly být schopny tyto nástroje v dostupné formě přiblížit uživateli. V té chvíli začíná mít smysl nejen ve fázi studie, ale i pro projektovou dokumentaci používat data konkrétních stavebních výrobků které jsou na trhu k dispozici. A úroveň uživatelů je v současné době relativně vysoká, stejně jako jejich nároky na technologickou úroveň produktů.

Společnost SOFTconsult po celou dobu hledala způsoby, jakými by bylo vhodné data produkovat a distribuovat. Prošla několika slepými uličkami, ve kterých společnosti distribuující CAD software zůstaly často dodnes. Tyto otázky lze rozdělit na tři kategorie:

- Datový formát. Výběr datového formátu je výchozí omezující podmínku. Existovaly snahy o to, vytvořit jakýsi metaformát, ve kterém by byly uloženy veškeré informace o výrobku a teprve v okamžiku distribuce dat pro konkrétní CAD systém by se data přizpůsobila nativnímu formátu aplikace. To je samozřejmě ideální stav, který ovšem z praktického hlediska nelze realizovat ze dvou důvodů. Technologie převodu z metaformátu do konkrétního formátu není triviální a bude narážet na autorská práva vlastníků definice formátů. A naplnění dat metaformátu při stoprocentní neznalosti potenciálních požadovaných výstupů není reálné.
- Tvorba dat. Mylnou představou je vlastní tvorba dat bez zásahu a autorizace výrobce. Tímto způsobem lze vytvářet katalogy s obecnou platností, které ovšem neponesou pečeť konkrétního produktu.
- Distribuce dat. Data nelze distribuovat v závislosti na konkrétním software. To naráží na:
- rozdílný časový vývoj tvorby dat a vývoje verzí software,
- s tím spojenou problematiku aktualizace dat,
- autorská a distribuční práva,
- silnou formátovou závislost (ta může být výhodou, pokud jsou data tvořena pouze pro konkrétní software, ovšem ne pokud jsou data tvořena obecně bez závislosti na formátu).
Dále nelze data distribuovat pouze jako součást prezentace jednotlivých výrobců. V takovém případě jsou data příliš ovlivněna obchodní problematikou a momentální strategií výrobce. Tento kanál lze použít pouze jako doplněk .

Světový primát distribuce dat – server AEC-DATA
Kapitola o hledání vhodného technologicko – organizačního modelu byla v podstatě uzavřena 29.2.2000, tedy dnem, kdy byl na tiskové konferenci v Praze představen odborné veřejnosti internetový server WWW.AEC-DATA.COM.

Datový formát
Problematice výběru datového formátu jsme nakonec nechali volný průběh. Jsou dodržována tato pravidla:
- Každý prvek je reprezentován minimálně jedním datovým formátem.
- Jednotlivé modely si v různých formátech odpovídají. Neexistuje model, který by v různé datové reprezentaci popisoval jiný prvek, například jinou variantu výrobku.
- Každý model se distribuuje v co nejvíce formátových verzích, podle úsudku a možností výrobce a autora modelů.
- Přednost mají samozřejmě rozšířené a obecně platné datové formáty spolu s formáty se silnou podporou autora dat nebo výrobce.

Omezením není množina datových formátů, před několika týdny byl např. server rozšířen o formát speciálně upraveného DWG souboru pro použití v Autodesk Architectural Desktopu. V této chvíli jsou podporovány tyto datové formáty:
- 3D modely:
- MAX (3D Studio)
- ACO (ArCon)
- SYM (SPIRIT)
- DWG 3D (Autodesk Architectural Desktop)
- 2D modely:
- DWG (AutoCAD R14)
- SYM (SPIRIT)
- bitmapy: Windows BMP, JPEG, GIF, TIFF

Každý výrobek má na serveru datový záznam, ve kterém jsou kromě informací o datovém formátu a parametrů jeho stažení uvedeny i ostatní informace, jako je výrobce, distributor, případně popisné a obchodní informace o výrobku.
Postupně vznikají také datové reprezentace složitých parametrických modelů. Ty ovšem narážejí na omezení vyplývající z vysoké náročnosti přípravy těchto modelů a na výraznou omezenost co se týče přenositelnosti na různé CAD platformy. Vyšší CAD systémy sice nabízejí různá vlastní řešení parametrizovatelných vysoce inteligentních knihoven, pohříchu tyto knihovny jsou naplněny velmi skromně nejen konkrétními výrobky ale i obecnými modely.
V době přípravy tohoto příspěvku byl na serveru AEC-DATA rozpracován projekt týkající se samostatné části, věnované texturám dlaždic a příbuzných výrobků. Tato data nejsou složitá co do formátového popisu (jedná se vlastně o „pouhé“ bitmapy), ale problémem je obrovské množství těchto výrobků a mnoho parametrů a výběrových kritérií které s jejich popisem souvisí. V nejednom případě vytvoření databáze pro potřeby serveru AEC-DATA to znamenalo zavedení klasifikace či prakticky vznik základů informačního systému popisujícího produkované výrobky.

Distribuce dat
Data si může uživatel po jejich vyhledávání stáhnout ze serveru zcela zdarma a anonymně. U některých formátů jsou na žádost distributora příslušného software chráněny přístupy pouze pro legální vlastníky tohoto software. Možnosti objednání upravené kolekce dat např. na CD-ROM neexistuje. Někteří výrobci pak data svých výrobků distribuují v rámci vlastních elektronických prezentací. Nicméně na serveru jsou udržována data maximálně aktuální.

Tvorba dat
Na server se data dostanou teprve po splnění základních kvalitativních kritérií. Ty zcela diktátorsky definuje správce serveru. Jedná se samozřejmě o dodržení několika základních pravidel. Těmi jsou
- autorizace dat výrobcem a jeho souhlas s distribucí
- technologická kvalita modelů
- jistá časová a parametrová stálost modelů
- velikost dat s ohledem na propustnost internetu

Autor dat, výrobce modelovaných prvků nebo dealer software, pro který je určen příslušný datový formát, mohou definovat omezení pro stahování dat. Tím může být například přístup pouze pro registrované uživatele příslušného software.

Struktura webového serveru
Server je paralelně udržován ve třech jazykových mutacích. Česky, anglicky a německy. Dále je rozdělen na tři hlavní části:
- Vlastní stahování dat. Konkrétní model výrobku lze vyhledat podle následujících kritérií:
- kategorie (nábytek, povrchy, stavební komponenty, stavební konstrukce, střechy, tzb, vybavení koupelen, výplně otvorů atd.)
- obchodní značka (výrobce)
- série (obchodní zařazení výrobku)
- typ výrobku (stůl, postel, baterie, okno, skříň, vana, textura,...)
- klíčové slovo

- Obecné datového zdroje. Na serveru je udržována databáze dostupných datových zdrojů s celosvětovým rozsahem. Sledují se tyto datové formáty:
- 3D modely:
- MAX (3D Studio)
- 3DS (3D Studio)
- ACO (ArCon)
- DXF (výměnný formát)
- DWG (AutoCAD)
- SYM (SPIRIT)
- 2D modely:
- DXF (výměnný formát)
- DWG (AutoCAD)
- DWF (WHIP)
- SYM (SPIRIT)
- bitmapy: (Windows BMP, JPEG, GIF a ostatní bitmapové formáty)

Každý zdroj lze vyhledat podle těchto kritérií:
- kategorie (nábytek, povrchy, stavební komponenty, stavební konstrukce, střechy, tzb, vybavení koupelen, výplně otvorů atd.)
- obchodní značka (výrobce)
- datový formát
- klíčové slovo
Sledují se především média CD-ROM a internet.

- Obecná diskuse na téma data a datové zdroje. K dispozici jsou další odkazy na podobné servery, literaturu a podobně.


Reklama a popularizace
Uvedení serveru bylo realizováno tiskovou konferencí. Několik článků v českém a německém odborném tisku a v několika elektronických konferencích. Žádné další reklamy nebyly realizovány. Webové stránky serveru zobrazují reklamní bannery výměnných systémů, pro každou jazykovou verzi se spolupracuje se samostatným operátorem. Při spuštění serveru nakoupil SOFTconsult jisté množství kreditů pro spuštění bannerové kampaně, ovšem od té doby se bannery zobrazují pouze výměnným způsobem. Rezervy ve sponzorství z oblasti odborných tištěných a elektronických periodik jsou ještě značné.
Jedním z nejvýraznějších úspěchů prezentace serveru je jistě uvedení tohoto serveru na prvním místě v seznamu poskytovatelů technologie VIZ-online na webovém serveru společnosti Autodesk (http://vizonline.autodesk.com).

Současný provoz.
Po jednom měsíci testování a třech měsících ostrého provozu vypadají statistiky přístupů a stahování dat takto:

Statistiky stahování a přístupů na server AEC-DATA (únor - květen 2000)
aktualizace 23. června 2000

souborů 8684
přístupů na hlavní stránku: 6460
přístupů na hlavní stránku CZ: 3100
přístupů na hlavní stránku EN: 2200
přístupů na hlavní stránku DE: 1400

Navíc byl dvakrát stažen hromadně celý obsah serveru (22.2.2000 a 13.5.2000).

Rezervy využití ze strany výrobců
Při tvorbě dat a zavádění datových záznamů o jednotlivých výrobcích na server narážíme na informační bariéry u vlastních výrobců. Hrubým nedostatkem bývá absence výkresové dokumentace. Dále existují rezervy v klasifikaci a popisu výrobků. V mnohých případech umístění dat na serveru AEC-DATA donutilo výrobce k zavedení informačních systémů do oddělení marketingu nebo přípravy výroby. V tomto směru může právě server AEC-DATA sloužit k tomuto účelu, protože zde není problém rozšířit jednotlivé záznamy a vyhledávací kritéria, samozřejmě pouze v autorizovaném přístupovém režimu.

Samozřejmě datový server AEC-DATA je stále na počátku. Vývoj tvorby dat a jejich distribuce je otevřeným problémem a lze předpokládat prudký rozvoj v této oblasti.
 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza  | download  | galerie projektu

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
e-mail:webmaster@softconsult.com
© 2001-2022 Všechna práva vyhrazena.