www.SOFTconsult.TV  | www.SOFTconsult.SK  | www.spiritstudent.cz  | www.AEC-DATA.com  | www.AEC-creative.com  | www.DOMKY.cz generováno: 21.07.2024, 13:21 
SOFTreport
prohledávání serveru: 
 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza práce  | download  | galerie projektů
 hlavní stránka  > články  > Tipy a triky > ArCon / SimLab
 
Tipy a triky
 · SPIRIT
 · ArCon / SimLab
 · PowerProject
 · FM-DATA
 · AEC-DATA
Zasílání informací ze SOFTreportu.
Zadejte svuj e-mail:AEC-DATA
o serveru

Program support:
Pomocí programu Support se připojíme na váš počítač a vyřešíme on-line vaše problémy. Po spuštění programu zašlete ID které program vypíše na e-mail support@softconsult.com
Program support:
Pomocí programu Support se poipojíme na váš poeítae a vyoeším on-line vaše problémy. Po spuštiní programu zašlete ID které program vypíše na e-mail support@softconsult.com
16.07.2014Ing. Vladislav Pavlík
ArCon - Práce s objekty v ArConu verze pro tisk
 
Při práci v ArConu je často potřeba vložit vybavení (objekty) z katalogu do projektu. Pro vkládání objektů se nejčastěji využívá půdorysné čárové zobrazení v design režimu ArConu (obrázek 1). Pokud vkládáte do projektu objekty s velikým objemem dat (obvykle tvarově složité objekty), nebo naroste velikost souboru na značný objem, může dojít ke zpomalení při práci s objekty.


Obrázek1: Půdorysné zobrazení čárové

Toto zpomalení můžete významně eliminovat pokud nastavíte půdorysné zobrazení barevné (obrázek 2).


Obrázek 2: Půdorysné zobrazení barevné

Chcete-li pracovat s objekty v čárovém zobrazení, nastavte typ zobrazení Drátový model (obrázek 3). Protože objekty jsou zobrazeny v barvách definovaných povrchů, doporučujeme přizpůsobit barvu pozadí.


Obrázek 3: Typ zobrazení Drátový model

Nastavení barvy pozadí
1. Vyberte z roletového menu volbu Nastavení – Pozadí...
2. Aktivujte volbu Konstantní barva na záložce Ve dne a vyberte požadovanou barvu pozadí (obrázek 4). Protože některé objekty mohou mít nastavený bílý povrch, doporučujeme nastavit šedou barvu pozadí.


Obrázek 4: Nastavení pozadí

3. Chcete-li použít nastavenou barvu pozadí jako výchozí pro další projekty, klikněte na tlačítko Jako výchozí.
4. Zavřete dialogové okno Pozadí tlačítkem OK.

Nastavená barva pozadí se okamžitě projeví v projektu. Na obrázku 5 je ukázka zobrazení s tímto nastavením.


Obrázek 5: Půdorys barevně – Drátový model – šedá barva pozadí

Vyzkoušejte také další typy zobrazení. Jako výhodné zobrazení pro uspořádání nábytku může být zobrazení Drátově se skrytými plochami. Ukázka takového zobrazení je na obrázku 6.


Obrázek 6: Půdorys barevně – Drátově se skrytými hranami

 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza  | download  | galerie projektu

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
e-mail:webmaster@softconsult.com
© 2001-2024 Všechna práva vyhrazena.