www.SOFTconsult.TV  | www.SOFTconsult.SK  | www.spiritstudent.cz  | www.AEC-DATA.com  | www.AEC-creative.com  | www.DOMKY.cz generováno: 21.07.2024, 12:59 
SOFTreport
prohledávání serveru: 
 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza práce  | download  | galerie projektů
 hlavní stránka  > články  > Tipy a triky > ArCon / SimLab
 
Tipy a triky
 · SPIRIT
 · ArCon / SimLab
 · PowerProject
 · FM-DATA
 · AEC-DATA
Zasílání informací ze SOFTreportu.
Zadejte svuj e-mail:AEC-DATA
o serveru

Program support:
Pomocí programu Support se připojíme na váš počítač a vyřešíme on-line vaše problémy. Po spuštění programu zašlete ID které program vypíše na e-mail support@softconsult.com
Program support:
Pomocí programu Support se poipojíme na váš poeítae a vyoeším on-line vaše problémy. Po spuštiní programu zašlete ID které program vypíše na e-mail support@softconsult.com
03.05.2018Ing. Vladislav Pavlík
ArCon / Windows 10 verze pro tisk
 
Pokud používáte ArCon na operačním systému Windows 10 zkontrolujte nastavení níže.
Uvedené informace platí pro verze ArCon 14 a ArCon 20.
U starších verzí ArConu nelze zaručit správné fungování programu. V takovém případě doporučujeme aktualizaci ArConu na aktuální verzi.

1. Instalace

Při instalaci ArConu je nastavena výchozí instalační složka C:\Eleco\ArCon 14 SmB (nebo ArCon 14 Pro, ArCon 20 Pro podle verze programu). Doporučujeme ponechat tuto výchozí složku.Pokud máte starší instalační CD ArConu může být nastavena výchozí instalační složka C:\Program Files (x86)\Eleco\ArCon 14 SmB. V takovém případě změňte instalační složku na C:\Eleco\ArCon 14 SmB. Jednoduše vymažte Program Files (x86).

Nebo vám na požádání zašleme aktuální instalační soubory s nově nastavenou instalační složkou.

2. Grafická katra

Pro ArCon doporučujeme grafickou kartu NVIDIA vyšší výkonové řady GeForce GTX. (v současné době 5/2018 – GeForce GTX 1050, 1060, …). Grafické karty NVIDIA bez označení GTX (např. GeForce 940) mají řádově nižší výkon, který je při práci s ArConem znatelný.

Při použití jiné grafické karty se také vyžaduje dostatečný výkon pro 3D aplikace.

U grafických karet AMD Radeon R5/R7 se může po aktualizaci Windows 10 vyskytnout problém s ovladačem. Řešení pro tento problém naleznete zde:
ArCon / AMD Radeon R5/R7

Pokud máte na vašem počítači 2 grafické karty, zkontrolujte která karta je nastavena pro ArCon. Toto závisí od typu karty. Nastavení pro gr. kartu NVIDIA naleznete zde:
ArCon – nastavení grafické karty NVIDIA

3. Nastavení virtuální paměti

Zkontrolujte nebo změňte nastavení virtuální paměti ve vašem počítači podle níže uvedeného doporučení.

1. Pro nastavení virtuální paměti klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač na ploše a dále vyberte volbu Vlastnosti.
2. V zobrazeném okně vyberte na levé straně položku Upřesnit nastavení systému. Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
3. Dále vyberte záložku Upřesnit a klepněte v části Výkon na tlačítko Nastavení.
4. V dalším okně vyberte znovu záložku Upřesnit a v části Virtuální paměť klepněte na tlačítko Změnit.
5. Abyste mohli změnit nastavení virtuální paměti, zrušte v otevřeném okně zaškrtnutí políčka Automaticky spravovat velikost stránkovacího souboru pro všechny jednotky.6. V části Jednotka [Jmenovka] je označena disková jednotka C: Aktivujte volbu Velikost určí systém (pro vybranou jednotku C:) a klepněte na tlačítko Nastavit. Máte-li více diskových jednotek, můžete toto nastavení provést také pro další diskové jednotky (např. D:).
7. Zavřete všechna otevřená okna pomocí tlačítka OK.
8. Pro aktivaci provedného nastavení může být vyžadován restart počítače. V takovém případě zobrazí systém Windows upozornění. Restartujte počítač, je-li to vyžadováno.

4. Práce s 3D objekty

Katalog objektů se po instalaci ArConu nainstaluje také do složky C:\Eleco\ArCon 14 SmB. Složky katalogu - Objekte, Texturen, Material můžete např. z důvodu sdílení nebo spravování přesunout na jiné místo, např. do složky Arcon Katalog.
Postup a nastavení cest naleznete zde:
ArCon – Objekty, textury, materiály

Při práci v ArConu je často potřeba vložit vybavení (objekty) z katalogu do projektu.
Pro vkládání objektů se nejčastěji využívá půdorysné čárové zobrazení v design režimu ArConu (obrázek 1). Pokud vkládáte do projektu objekty s velikým objemem dat (soubory řádově v MB), nebo naroste velikost souboru na značný objem, může dojít ke zpomalení při práci s objekty.


Obrázek 1: Půdorysné zobrazení čárové

Toto zpomalení můžete významně eliminovat pokud nastavíte půdorysné zobrazení barevné (obrázek 2).


Obrázek 2: Půdorysné zobrazení barevné

Chcete-li pracovat s objekty v čárovém zobrazení, nastavte typ zobrazení Drátový model (obrázek 3). Protože objekty jsou zobrazeny v barvách definovaných povrchů, doporučujeme přizpůsobit barvu pozadí.


Obrázek 3: Typ zobrazení Drátový model

Nastavení barvy pozadí
2. Vyberte z roletového menu volbu Nastavení – Pozadí...
3. Aktivujte volbu Konstantní barva na záložce Ve dne a vyberte požadovanou barvu pozadí (obrázek 4). Protože některé objekty mohou mít nastavený bílý povrch, doporučujeme nastavit šedou barvu pozadí.


Obrázek 4: Nastavení pozadí

1. Chcete-li použít nastavenou barvu pozadí jako výchozí pro další projekty, klikněte na tlačítko Jako výchozí.
2. Zavřete dialogové okno Pozadí tlačítkem OK.

Nastavená barva pozadí se okamžitě projeví v projektu. Na obrázku 5 je ukázka zobrazení s tímto nastavením.


Obrázek 5: Půdorys barevně – Drátový model – šedá barva pozadí

Vyzkoušejte také další typy zobrazení. Jako výhodné zobrazení pro uspořádání nábytku může být zobrazení Drátově se skrytými plochami. Ukázka takového nastavení a zobrazení je na obrázku 6 a 7.


Obrázek 6: Půdorysné zobrazení drátově se skrytými hranamiObrázek 7: Půdorys barevně – Drátově se skrytými hranami

V ArConu 20 Profesionál naleznete v nastavení programu možnost zobrazit objekt při manipulaci jako obrysový rámeček. Toto může výrazně urychlit práci s objekty v 2D čárovém zobrazení.

1. Vyberte z roletového menu volbu Nastavení – Program – Všeobecně...
2. V zobrazeném dialogovém okně aktivujte volbu Při posunutí 3D objektů v půdorysu zobrazit obrysový rámeček.
5. Ovladač pro USB dongle

V určitých případech, např. po aktualizaci Windows 10, může nastat situace, že ArCon nelze spustit. Důvodem může být starší verze ovladače pro USB dongle. Aktualizovaná verze Windows 10 může vyžadovat novější verzi ovldače. V takovém případě stáhněte aktuální verzi ovladače z internetu a nainstalujte.

Aktuální ovladač pro USB dongle naleznete na adrese:
http://www.steinberg.net/en/company/technologies/elicenser.html

1. Na zobrazené stránce vyhledejte sekci Download the latest eLicenser Control Center (Nejnovější eLicenser ke stažení).
2. Klikněte na odkaz v tabulce s aktuální verzí ovladače pro Windows (eLicenser Control Center) a uložte.

Informace
Aktuální verze ovladače je určena pro Windows 7, Windows 8 a Windows 10.
Pokud používate ještě starší verzi Windows (XP nebo Vista), stáhněte si straší verzi ovladače.
Vyhledejte sekci Downloads for older operating systems (Ke stažení pro starší operační systémy) a klikněte na odkaz v tabulce příslušné verze ovladače pro Windows a uložte.

Nainstalujte aktuální ovladač pro USB dongle
1. Vyhledejte stažený instalační soubor pro USB dongle eLicenserControlSetup.exe a spusťte.
2. Spustí se instalace ovladače pro USB dongle. Zasuňte USB dongle do USB portu ve vašem počítači a potvrďte tlačítkem Next.
3. Zobrazí se licenční smlouva. Aktivujte políčko I accept the agreement a potvrďte tlačítkem Next.
4. Vyčkejte dokud proběhne instalace ovladače. Ukončete instalaci tlačítkem Finish.

Informace k instalaci ovladače pro USB dongle naleznete také zde.

 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza  | download  | galerie projektu

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
e-mail:webmaster@softconsult.com
© 2001-2024 Všechna práva vyhrazena.