www.SOFTconsult.TV  | www.SOFTconsult.SK  | www.spiritstudent.cz  | www.AEC-DATA.com  | www.AEC-creative.com  | www.DOMKY.cz generováno: 27.02.2021, 10:31 
SOFTreport
prohledávání serveru: 
 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza práce  | download  | galerie projektů
 hlavní stránka  > články  > Obecné články > CAD systémy pro projektování
 
Obecné články
 · CAD systémy pro projektování
 · AEC-DATA
 · PM - projektové řízení
 · FM - facility management
Zasílání informací ze SOFTreportu.
Zadejte svuj e-mail:AEC-DATA
o serveru
19.03.2001Ing. Petr Mayer
Vybavení kanceláří (Interiér 2/2001) verze pro tisk
 
Článek z časopisu Interiér stavby 2/2001:

V minulém díle seriálu o počítačové podpoře projektování jsme se věnovali především problematice navrhování koupelen. Konkrétním softwarovým nástrojem, který je k tomu v mnohém směru dobře použitelný, je systém s názvem ArCon – vizuální architektura. Kromě něj samozřejmě existují další programy této kategorie, nazývané CAD – počítačová podpora projektování. Jednotlivé softwarové nástroje se od sebe liší uživatelskou přívětivostí, možnostmi zobrazování, úrovní české lokalizace (ryze český prostředek bohužel prakticky neexistuje) a samozřejmě cenou. Výrazným momentem, ve kterém se jednotlivé systémy liší, je také především dostupnost katalogů objektů a zařízení určených k vybavování interiérů a exteriérů projektovaných staveb.

Právě na množství dostupných zařizovacích předmětů je do značné míry závislá oblast, které se věnujeme v tomto článku. Zpracování návrhu vybavení kanceláří je pro mnohého architekta rutinní záležitostí. Ovšem pouze pokud má po ruce tisíce modelů, které pro toto zařizování může okamžitě použít.

Velké množství dostupných modelů kancelářského zařízení předurčuje ArCon jako vhodný nástroj pro počítačovou podporu navrhování kancelářských interiérů. Pracovní prostředí a vůbec postupy práce při zařizování interiéru kanceláře budou podobné, jako tomu bylo u koupelen, jejichž navrhování jsme popisovali v minulém díle tohoto seriálu. To znamená rychlé nakreslení půdorysu buď na obecném rozměrovém rastru vyneseném za pomoci pomocných čar nebo odečtením z importovaných dat obecného výměnného datového formátu DXF, popřípadě DWG. Vynesený půdorys je třeba okótovat, popřípadě doplnit dalšími popisnými informacemi, například rozpiskou. Ovšem tyto doprovodné grafické informace se do výkresu vkládají až ke konci jeho zpracování, protože pro vlastní orientaci ve výkrese nejsou zapotřebí. Všechny rozměry, souřadnice a vzdálenosti lze při práci odečítat přímo z výkresu. Kóty jsou vlastně přežitkem, nutným pouze pro papírovou tištěnou podobu projektu.

Pokud jsou v ArConu takto vyneseny stěny, okna, dveře, průvlaky, sloupy a další stavebně-konstrukční elementy, stačí se jediným tlačítkem přenést do prostředí, zvaného design režim. V něm se okamžitě zobrazí prostorový model scény a uživatel má k dispozici nástroje pro práci se zařizovacími předměty a povrchovými texturami.

V současné době jsou především pro ArCon (ale nejen pro něj) zpracovány katalogy výrobních řad takových výrobců kancelářského nábytku, jakými jsou Alfa Říčany, Inpha – Della Rovere, Intea Třešť, JSJ Šesták interiéry a studio ARC, Havlický design, Hobis, SchaerfRovi a Vasa. Tato data lze kromě distribuovaných specializovaných CD-ROM získat také zdarma stažením z internetového serveru WWW.AEC-DATA.COM. Výhodou stahování z tohoto serveru je především možnost definovat výběrová kriteria, na základě kterých se uživateli nabídnou ke stažení odpovídající datové modely. Samozřejmě nevýhodou je potom větší objem přenášených dat. Proto je ideálním řešením používat základ postavený na instalaci dat z několika CD-ROM a ten doplňovat novinkami staženými ze serveru.

Kromě těchto modelů je prakticky nezbytné doplnit scénu obecnými stafážními prvky. Jsou nutné především pro grafické oživení scény (i když nemají nějaký konkrétní účel, výrazně pozdvihnou efekt následného zpracování fotorealistické vizualizace či animace). Kromě toho jsou obecné stafážní prvky – například květina, počítač, noviny pohozené na stole, ale i lidské postavy v nejrůznějších polohách – důležité pro zákazníka, tedy laika. Teprve pomocí nich se dokáže vë vytvořeném prostoru orientovat a představit si záměry prostorové dispozice. A právě k tomu, aby si projekt dokázal představit i laický zákazník, slouží výkresová dokumentace a vizualizace zařízení interiéru kanceláře v CAD systému především.

Jednotlivých způsobů, jak graficky zobrazit prostorový model scény, je celá řada. Samozřejmě je zde klasický stavařský půdorys, obsahující kóty a případně další popisné informace ke skladbě interiéru. Stejným způsobem je možné scénu zobrazit například v náryse nebo bokoryse, popřípadě i v řezu, kdy bude zobrazena jen část interiéru se zvýrazněním ploch, procházejících řeznou rovinou. Klasický černobílý řez ale zřejmě nebude obvyklým způsobem zobrazení, používaným při prezentaci návrhu interiéru kanceláře. Lepší bude kombinovat tento řez se dalšími typy zobrazení, jako je například barevná perspektiva, kdy výsledný obrázek bude vypadat jako domeček s panenkami, do kterého je vidět.

Kromě ortogonálních průmětů se často použije perspektiva s volnou definicí ohniskové vzdálenosti, umístění oka pozorovatele a místa jeho pohledu a podobně. Scéna zobrazená v perspektivě může být vykreslena jako čárový model bez nebo se zobrazením skrytých „neviditelných“ hran. Další možností je barevné zobrazení, kdy se jednotlivé plochy stěna a nábytku zobrazí vyplněny jedinou barvou, nebo složitějším motivem příslušné textury. Každý nábytek může mít ke svému povrchu přiřazeny různé textury dřeva, tapety nebo např. mramoru. Kromě textur se používají tzv. materiálové definice, jako je třeba nastavení, odpovídající chování zrcadla, barevného skla nebo oceli. Nejnáročnějším grafickým výstupem je tzv. raytracing, kdy se do scény započítají vržené stíny od světel nebo slunce a akceptuje se chování zrcadel a skel.

Posledním tiskovým výstupem, jistě radostným, bude soupiska vložených zařizovacích předmětů včetně jejích cenové nabídky. Součástí každé distribuce katalogu výrobce je také databáze, obsahující popisy a právě ocenění jednotlivých prvků, které si může každý uživatel upravit pro vlastní potřebu.
 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza  | download  | galerie projektu

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
e-mail:webmaster@softconsult.com
© 2001-2021 Všechna práva vyhrazena.