www.SOFTconsult.TV  | www.SOFTconsult.SK  | www.spiritstudent.cz  | www.AEC-DATA.com  | www.AEC-creative.com  | www.DOMKY.cz generováno: 27.02.2021, 10:05 
SOFTreport
prohledávání serveru: 
 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza práce  | download  | galerie projektů
 hlavní stránka  > články  > Obecné články > CAD systémy pro projektování
 
Obecné články
 · CAD systémy pro projektování
 · AEC-DATA
 · PM - projektové řízení
 · FM - facility management
Zasílání informací ze SOFTreportu.
Zadejte svuj e-mail:AEC-DATA
o serveru
09.02.2001Ing. Petr Mayer
Grafický program pro vizuální architeturu (Interiér 1/2001) verze pro tisk
 
Článek z časopisu Interiér stavby 1/2001:

Počítačová podpora projektování

V následujícím seriálu článků Vám přiblížíme moderní technologie vytváření návrhů interiérů a designových studií s podporou výpočetní techniky. Toto odvětví zažívá poslední dobou bouřlivý rozvoj, především díky stále novým možnostem rychlých a výkonných hardwarových a softwarových prostředků výpočetní techniky.

Články budou čerpat z možností grafického programu s příznačným názvem „ArCon – vizuální architektura“. Tento systém reprezentuje nově vzniklou kategorii CAD (tedy systémů určených pro počítačovou podporu projektování) pro rychlou, prostorovou a přitom uživatelsky přívětivou tvorbu architektonických návrhů a projektů staveb. ArCon je stále oblíbenější mezi projektanty pozemních staveb, interiérovými architekty, prodejci nábytku, sanitární keramiky, obkladů a dalších interiérových doplňků. V neposlední řadě toto programové prostředí pro své moderní technologie slouží při výuce počítačové grafiky na středních a vysokých školách a má značnou oblibu i mezi laickou veřejností.

Virtuální koupelny

Rekonstrukce či modernizace bytových jader, stejně jako projekt vybavení koupelny a příslušenství u novostavby, obecně představují drobné a rychlé stavební práce. Ovšem z pohledu zákazníka - investora se jedná o jeden ze stěžejních pilířů domu či bytu, u kterého hraje roli každá detail prostorové dispozice i barevného a materiálového provedení. Základním kamenem úrazu při práci bytového architekta na podobném projektu je malá prostorová a materiálová představivost klienta. Nehledě na krátké časové termíny a fakt, že se u koupelen většinou jedná o větší množství malých projektů.

Podívejme se na problém zpracování nabídek koupelen z pohledu jednotlivých prodejců. Minimálně z prostorových důvodů, ale často i z nedostatku nových typů výrobků nebo kvůli jejich cenové nedostupnosti není reálné, aby na vzorkové prodejně bylo umístěno všechno nabízené zboží, nehledě na stovky materiálových variant, které se často vyrábějí až ve chvíli konkrétní zakázky.

Odpovědí na výše uvedené problémy je použití počítače s programovým vybavením kategorie systémů na úrovni ArConu. V současné době se ArCon distribuuje na českém trhu již v páté verzi a za sebou má u nás tři roky široké podpory a lokalizace. Existují dvě základní verze – standardní, určená právě pro menší architektonické návrhy interiérů i exteriérů, a verze „plus“, která se používá spíše pro studie celé stavby s vytvořením projektové dokumentace až do úrovně žádosti o stavební povolení.

Postup při návrhu koupelny

Základním stavebním kamenem je samozřejmě vynesení půdorysné dispozice. Před samotným kreslením je vhodné si připravit pomocný rozměrový rastr a vynést pomocné čáry, které představují hlavní osy projektu. K těmto čarám se pak snadno vynesou stěny. Stěnám se již dopředu, nebo i zpětně zadá příslušná tloušťka. Stěny se vynášejí na osu nebo na jednotlivé hrany buď jednotlivě, nebo jako několik navazujících segmentů. Napojování stěn v rozích nebo ve stycích řeší ArCon sám. Překážkou není ani oblouková stěna.

Do nosných stěn a příček se poté zadají dveře a okna, případně další konstrukční elementy jako jsou sloupy, průvlaky, komínová tělesa a podobně. Podrobných modelů dveří a oken je k dispozici celá řada nehledě na to, že rozměrové parametry lze upravovat a například o oken je možné modelovat škálu dalších parametrů (sloupy, příčky, rámy, nadpraží včetně obloukových atd.).

Do připravené stavební konstrukce se vkládají zařizovací předměty. Buď v perspektivním prostorovém pohledu nebo v černobílém či barevném půdoryse se umisťují prostorové modely objektů. Ty se vybírají z přehledně hierarchicky tříděné knihovny. Před vložením, nebo i po něm, si uživatel může prohlédnout objekt ze všech stran v náhledovém okénku, změnit rozměr, nebo například u svítidel nastavit intenzitu a ostatní světelné parametry.

Poslední fází je barevné a materiálové pojednání stavebních konstrukcí a zařizovacích předmětů. K dispozici jsou jednak tzv. „textury“, což jsou v podstatě obrázkové bitmapy obsahující typický vzorek příslušné barvy nebo například nascanované tapety. Dále to jsou „materiály“, tedy definice chování povrchu na základě fyzikálních parametrů (barevnost, lesk, odrazivost, světelná prostupnost atd.). Textury a materiály se jednoduchou technikou „přetažení“, neboli „drag-and-drop“ vyberou opět z katalogu a umístí na požadovanou plochu v interiéru. Obojí je zcela uživatelsky definovatelné.

Projekt lze dále dopracovat do dalších detailů – vynést kóty, vložit doprovodné popisy, „obyčejnými“ nástroji pro kreslení doladit detaily. Výsledný projekt se vytiskne jako černobílý („technický“) půdorys v různých měřítcích, nebo pro zvýšení představivosti se půdorys tiskne barevně s vyplněnými ploškami u konstrukčních prvků a zařizovacích předmětů. V neposlední řadě se vytisknou perspektivní pohledy, které mohou mít opět různé úrovně grafického zpracování. Drátová perspektiva působí technicky, barevné zobrazení je možné provést s přiznanými texturami nebo bez nich. Nejkvalitnější typ výstupu je barevná perspektiva vypočítaná tzv. metodou raytracing. Tato technika může trvat i delší dobu, ovšem výsledek stojí za to. Ve scéně se projeví vržené stíny, ať už od svitu Slunce nebo od umělých bodových osvětlení s různými parametry. Dále se projeví například odrazy v zrcadlících materiálech, lesk povrchů a podobně.

Nejpůsobivějším způsobem prezentace je ale průchod prostorovým modelem budovy nebo i jediné místnosti v reálném čase. Přímo v ArConu lze zákazníkovi okamžitě ukazovat pohledy z různých stran nebo simulovat procházku za podpory zvukových efektů (kroky, vrzání dveří, pohyb výtahu atd.).

Zařizovací předměty

Jak bylo uvedeno výše, důležitou fází projektu koupelny je její osazení zařizovacími předměty a sanitární keramikou. V základní instalaci programu ArCon je k dispozici několik tisíc textur dlaždiček a jiných povrchů a prostorových modelů obecných zařizovacích předmětů, počínaje květinami či kartáčky na zuby a konče nábytkem, umyvadly a toaletami.

Nicméně tyto prvky jsou především doprovodným pomocníkem, určeným pro oživení projektu. Při zpracování konkrétní zakázky je nutné vycházet z konkrétních výrobků, které jsou k dostání na našem trhu. To je důvod, proč je jednou z hlavních aktivit tuzemského dealera programu ArCon příprava a modelování konkrétních výrobků českých i zahraničních výrobců stavebních komponent, dodavatelů sanitární keramiky, výrobců nábytku a podobně. Ve spolupráci s výrobci jsou vytvářeny textury a modely, které se dají použít nejenom v ArConu, ale i v jiných podobných CAD systémech. Výsledná data dávají k dispozici jednotliví výrobci na svých firemních prezentačních CD-ROMech nebo internetových stránkách. Pro uživatele programu ArConu je většina těchto dat k dispozici na několika specializovaných datových CD-ROM pro ArCon. V neposlední řadě je opět valná většina modelů v různých datových formátech k dispozici na datovém serveru WWW.AEC-DATA.COM volně ke stažení. Na tomto serveru se lze ke konkrétnímu modelu dostat například formulování dotazu se zadáním různých parametrů a výběrových kritérií.

Téma modelů a získávání dat je ovšem daleko rozsáhlejší a proto jej rozebereme podrobně v samostatné části tohoto seriálu.

 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza  | download  | galerie projektu

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
e-mail:webmaster@softconsult.com
© 2001-2021 Všechna práva vyhrazena.