www.SOFTconsult.TV  | www.SOFTconsult.SK  | www.spiritstudent.cz  | www.AEC-DATA.com  | www.AEC-creative.com  | www.DOMKY.cz generováno: 21.07.2024, 11:55 
SOFTreport
prohledávání serveru: 
 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza práce  | download  | galerie projektů
 hlavní stránka  > články  > Školství > souteže
 
Školství
 · souteže
 · o výuce
Zasílání informací ze SOFTreportu.
Zadejte svuj e-mail:AEC-DATA
o serveru
22.02.2002Ing. Petr Randula
Soutěže na SPŠ stavebních, odborných a nábytkářských verze pro tisk
 
Myšlenka efektivně podporovat výuku software na středních školách nás provázela řadu let. Abychom podpořili AEC technologie SPIRITu, hledali jsme možnosti jak toho dosáhnout. Nepříznivou skutečností byly finance ve školství, i přes sníženou cenu SPIRITu pro školy, se velká licence velmi obtížně prosazovala do malého rozpočtu škol. Možnost kombinace verzí SPIRITstudent a SPIRITtrainer vytvořila reálnou cestu pro výuku na školách. Následovalo pravidelné setkávání s učiteli a jejich poctivé proškolování. Získat objektivní měřítka o tom, kde probíhá výuka dobře a kde se daří méně, nás motivovalo k soutěži studentů středních škol. Cenami pro studenty a zúčastněné školy byly studentské verze SPIRITu a licence plného SPIRITu pro školy.
První ročník se konal v roce 1996 v Třebíči. Na začátku jsme nemohli z pohledu AEC nasadit laťku tak vysoko jak bychom si představovali. Šli jsme cestou kvalitního 2D s cílem pokrýt všechny atributy technické stavařské dokumentace. Vysoce pozitivní byl přístup učitelů a studentů. Jejich zapálení pro věc nás přesvědčilo o správnosti této cesty a podpořilo naše směřování investic tímto směrem.
Další ročník se konal v Náchodě, na jedné z prvních škol, kde výuka SPIRITu šla výrazně dopředu. Kvalita studentů nás inspirovala k další výrazné inovaci soutěže. V té době vznikal na půdě SOFTconsultu pro softTECH (výrobce SPIRITu) „Výukový manuál ZAK technologie SPIRITu“. Používání ZAK technologie umožňuje objektový přístup k tvorbě kompletní výkresové dokumentace. To se psal rok 1997. V Havířově v roce 1998 studenti dostali poprvé zadání pro ZAK technologii SPIRITu. Výsledné práce obsahovaly návrh domu v prostoru, půdorysu, řezu, a to vše student musel zvládnout za 4 hodiny. Následující ročník v Havlíčkově Brodě pokračoval v uvedeném trendu. Tak jako v každém sportu, se však vytvořila výrazná skupina škol, která začala tvořit elitu. Tento trend byl příjemný, ale zároveň zrazoval méně úspěšné školy. Protože jsme věděli, že podmínky na školách nejsou pro všechny stejné, rozhodli jsme se rozšířit soutěž o další kategorie. Jubilejní 5. ročník se konal v Praze na ČVUT FS. Soutěžilo se již v ArConu, SPIRITu 2D a SPIRITu ZAK, což byla hlavní kategorie. Tato změna přivedla do soutěže více škol. Zájem byl podpořen i snížením ceny SPIRIT studenta, který se tím stal dostupným komukoliv. Pořádáním 6. ročníku na průmyslovce v Třebíči jsme se vrátili tam, kde jsme začali. Tento ročník měl opět tři kategorie, zadání již připravovali vítězové a účastníci prvních ročníků soutěže „Projektování se SPIRITem“.
Pro zajištění objektivity hodnocení jsme komise sestavovali ze zástupců vysokých škol, projekčních ateliérů a SOFTconsultu. Soutěž se stala, dle našeho názoru, neoddiskutovatelnou podporou vzdělanosti v oblasti AEC na středních školách. Pomalu se vkrádají sentimentální vzpomínky, protože termíny soutěže se staly trvalou součástí kalendářů učitelů, ale i řady studentů. To se v letošním ročníku projevilo naplno, protože úroveň všech kategorií byla velmi vysoká. Členové komise dali najevo překvapení nad celkovou vysokou úrovní prací studentů.

7. ročník soutěže středních škol
Dne 25. 1. 2002 uspořádal SOFTconsult spol. s r.o. již sedmý ročník soutěže studentů středních škol v AEC systémech. na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí. Zúčastnilo se celkem 27 studentů z 12 škol. Studenti dostali zadání z oblasti technického kreslení, vizuálního zpracování návrhu domu a zpracování kompletní výkresové dokumentace, včetně 3D modelu domu.

Výsledky jednotlivých kategorií:

I. kategorie
Projektování se SPIRITem – ZAK
doba trvání 4 hodiny, hlavní kategorie

1. místo: David Stempák – SPŠ stavební Havířov
2. místo: Josef Jambura – VOŠ a SPŠ Volyně
3. místo: Lukáš Slavíček – SPŠ stavební Třebíč

II. kategorie
Se SPIRITem ve 2D
doba trvání 2 hodiny

1. místo: Tomáš Cvach – SPŠ stavební Třebíč
2. místo: Lukáš Tulach – SPŠ stavební Vlašim
3. místo: Michal Procházka – VOŠ a SPŠ Volyně

III. kategorie
ArCon-vizuální architektura
doba trvání 2 hodiny

1. místo: Matěj Kosík – SPŠ stavební Liberec
2. místo: Jakub Žák – SPŠ stavební Havířov
3. místo: Zdeněk Kypet – SPŠ stavební Valašské Meziříčí

Letošní ročník úspěšně prošel novou organizační koncepcí. Místo dvoudenní soutěže se letos poprvé soutěžilo v jeden den, a to souběžně ve dvou učebnách. Po slavnostním zahájení v 8,00 hodin začal soutěžní maratón. Na jedné učebně, po dobu čtyř hodin, soutěžili studenti v hlavní kategorii „Projektování se SPIRITem“ – ZAK. Zadání připravila Ing. Renata Hoďánková z ČVUT Praha a již při průběžném hodnocení bylo jasné, že školy vyslaly do soutěže dobře připravené zástupce. Ve stejnou dobu začala soutěžit skupina ve II.kategorii „Se SPIRITem ve 2D“, kterou po dvou hodinách vystřídala skupina soutěžících ve III.kategorii „ArCon-vizuální architektura“. Tyto dvě kategorie, již třetí ročníky, rozšiřují možnost účasti v soutěži i školám, které nejsou zaměřeny výhradně stavebním směrem. Tím se zvýšil počet zastoupených soutěžících škol. Výuka probíhá na 31 středních a odborných školách. Ve II.kategorii „Se SPIRITem ve 2D“ soutěžilo 11 studentů zastupujících své školy, ve III.kategorii „ArCon-vizuální architektura“ soutěžilo 6 studentů a v hlavní kategorii „Projektování se SPIRITem“ 9 studentů. Je třeba poděkovat všem vyučujícím na všech školách, kteří se věnují výuce software na této úrovni. Je jisté že studenti takto připraveni, pokračují pak v dalším studiu nebo využijí svých dovedností v praxi. Soutěžní dopoledne bylo provázeno lehkou nervozitou a očekáváním jak studenti uspějí. Hlavním posláním této akce je setkávání, předávání poznatků a zkušeností mezi studenty i mezi pedagogy. To je pro naši společnost hlavním cílem. Radost při převzetí ceny v hlavní kategorii, v letošním roce PC IBM, a dalších cen, je odměnou za čas věnovaný této každoroční akci. Vyhodnocením, předáním cen vítězům a slavnostním zakončením za přítomnosti zástupce Městského úřadu ve Valašském Meziříčí, regionální televize a tisku jsme ukončili letošní ročník.
Na závěr ještě poděkování pořádající škole ve Valašském Meziříčí za dobře připravené podmínky pro konání soutěže s novou koncepcí. Těšíme se na setkání v příštím roce na některé z dalších škol.

Komise byly složeny ze zástupců ČVUT Praha, Městského úřadu Valašské Meziříčí, BLOCK group,
CAD-PRO, a pořádajícího SOFTconsultu.
Ceny věnovaly společnosti SOFTconsult spol. s r.o. Praha a softTECH GmbH. Sponzorsky přispěla společnost CAD-PRO s.r.o. Valašské Meziříčí.

Budoucnost
V mozaice AEC technologií nám ke spokojenosti ještě chybí obecné 3D modelování. Právě proto pro modelování ve SPIRIT OS modell bychom chtěli vytvořit novou kategorii. Budoucnost, to je také rozšíření soutěže do okolních států. Na prvním místě se logicky zaměříme na Slovensko. Dle možností bychom rádi přizvali i studenty ze státu, kde SPIRIT vzniká, sousedního SRN.
V tomto roce na IBF v Brně vyhlásíme nový typ soutěže. Zadání bude připraveno pro software SPIRIT student a zúčastnit se může každý student bez ohledu na typ školy. 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza  | download  | galerie projektu

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
e-mail:webmaster@softconsult.com
© 2001-2024 Všechna práva vyhrazena.