www.SOFTconsult.TV  | www.SOFTconsult.SK  | www.spiritstudent.cz  | www.AEC-DATA.com  | www.AEC-creative.com  | www.DOMKY.cz generováno: 27.02.2021, 10:17 
SOFTreport
prohledávání serveru: 
 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza práce  | download  | galerie projektů
 hlavní stránka  > články  > Obecné články > CAD systémy pro projektování
 
Obecné články
 · CAD systémy pro projektování
 · AEC-DATA
 · PM - projektové řízení
 · FM - facility management
Zasílání informací ze SOFTreportu.
Zadejte svuj e-mail:AEC-DATA
o serveru
06.11.2002Ing. Petr Kaleta
INFOVEK - nasazení ArConu do škol na Slovensku verze pro tisk
 
Firma SOFTconsult sa stala jedným z dodávateľov programov pre projekt INFOVEK. V rámci edukačného balíčka pre rok 2002 bol vybraný program ArCon+5-vizuálna architektúra na výučbu 3D grafického systému na stredných školách.
V týchto dňoch prebieha dodávka školských licencií programu ArCon+5-vizuálna architektúra pre 234 stredných škôl. Študenti budú pracovať s intuitívnym programom, používať najnovšie technológie s priamou väzbou na Internet. Výrobcovia z oblastí stavebníctva a nábytku majú svoje výrobky prístupné na svojich internetových stránkach a prezentačných CD-romoch. Ucelený prehľad viac ako 19.000,- prvkov je aj na internetovej adrese firmy SOFTconsult www.aec-data.com. Žiaci – používatelia programu ArCon+ 5-vizuálna architektúra budú môcť veľmi realisticky pochopiť postupy tvorby stavebného diela od základov až po strechu. Pri kreatívnom zariaďovaní si intuitívne vyskúšajú svoje estetické cítenie, rozmiestnenia zariaďovacích predmetov, ich vzájomné vzťahy a vzťahy medzi nimi a človekom. Realistické zobrazovanie v priestore a virtuálna realita programu ArCon+5-vizuálna architektúra podporujú priestorovú predstavivosť a videnie. Školy, na ktorých si budú chcieť študenti rozvíjať hlbšie svoje schopnosti v počítačovom dizajne, si môžu zakúpiť z palety softvérov ponúkaných firmou SOFTconsult školskú licenciu programu Spirit OS model. Spirit OS model je objemový modelár, ktorý si nájde široké uplatnenie aj na hodinách deskriptívnej geometrie.
Základy technického kreslenia a zjednodušeného zobrazovania stavebných výkresov program ArCon+5-vizuálna architektúra ponúka v 2D zobrazení. Pre stredné školy so zameraním na stavebníctvo a projektovanie má firma SOFTconsult školské a študentské licencie program Spirit.

Firma SOFTconsult svojou účasťou v projekte Infovek opäť potvrdzuje, že jej veľmi záleží na mladej generácií.

O Projekte Infovek:
Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia. Projekt má však vyšší a rozsiahlejší cieľ: napomôcť celkovej civilizačnej premene industriálneho Slovenska na modernú informačnú spoločnosť nového tisícročia.

další odkaz: http://www.infovek.sk/index2.html

 
 krátké zprávy  | články  | tipy a triky  | školství  | burza  | download  | galerie projektu

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
e-mail:webmaster@softconsult.com
© 2001-2021 Všechna práva vyhrazena.