Článek ze serveru www.SOFTreport.cz24.02.2004
Problémy při editaci stěn a zobrazení stěn v design režimuIng. Vladislav Pavlík

 
1. ArCon nezobrazuje stěny v design režimu
2. při editaci nebo kreslení stěn se zobrazuje hlášení: Arcon bohužel nemůže uvedenou stěnu přemístit/založit. Uzpůsobte vaše nástroje…

Obě situace souvisí nejčastěji s tím, že projekt ArConu obsahuje množství výklenků, nik, zalomených ostění nebo složitých napojení rohů. Tyto stavební konstrukce jsou obvykle vytvořeny spojením dvou nebo více stěn. Obr.1 zobrazuje několik takových případů.

Obr.1 Časté případy vytváření výklenků

Řešení
Vymažte takové konstrukce z vašeho projektu a nahraďte je jiným řešením. Na obr.2 je zobrazeno několik možných způsobů.

Obr.2 Způsoby řešení problémů výklenků

Pokud použijete pro vytvoření výklenků sloupy, které zároveň potřebujete správně otočit, využijte pomocné čáry.

 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk