Článek ze serveru www.SOFTreport.cz31.01.2005
Modelování terénu ve SPIRITu 11 (TIN Modelář)Ing. Vladislav Pavlík

 
Ve SPIRITu 11 (plná verze) máte novou možnost pro modelování terénu. Na základě definovaných bodů nebo vrstevnic nebo načtením bodů ze souboru, SPIRIT vygeneruje polygonální trojúhelníkovou síť. Zde uvedeme příklad vytvoření modelu terénu podle bodů načtených ze souboru.

Než budete pokračovat dále, uložte přiložený soubor body_XYZ_vzor.txt na konci tohoto článku např. do složky ...\STI\SPIRIT\TEXT (klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a vyberte Uložit cíl jako...)

1. Vyberte z roletového menu 3D Elementy volbu Terén a dále z menu volbu TIN Modelář

2. Vyberte volbu Nastavení. Zobrazí se dialogové okno ve kterém můžete nastavit parametry pro generování terénu. Nastavte jednotlivé volby podle obrázku.
Protože nastavení barev nemusí být zcela jasné, zastavíme se krátce se u volby Počet barev

Zde můžete nastavit počet barevných vrstev a definovat pro ně barvy. V praxi se často používá rozlišení výšky změnou barevného odstínu. Nastavení tak, jak je v našem dialogu provedete následovně:

- Nastavili jsme Počet barev = 6. Tomu odpovídá 6 barevných políček vpravo.
- Klikněte na poslední (šesté) barevné políčko a vyberte pro něj zelenou barvu.
- Klikněte na první barevné políčko a vyberte pro něj zelenou barvu nejméně o šest barevných odstínů tmavější.
- Nakonec klikněte na tlačítko Interpolace barev. Ostatní barvy se přizpůsobí.

Poznámka
Dělení terénu na barevné vrstvy vytváří (několikanásobně) více polygonů než když tuto volbu nepoužijete. Zvažte proto použití této volby s ohledem na rozsah a členění generovaného terénu.

3. Vyberte volbu Import Body. V zobrazeném dialogovém okně nastavte:
- Typ datového souboru: X-Y-Z
- Hodnota jednotek souboru bodů: 1000 (Soubor bodů, který budeme importovat je v metrech, my však pracujeme v milimetrech).

4. Klikněte na tlačítko Dále, vyberte soubor body_XYZ_vzor.txt a potvrďte tlačítkem Otevřít.
Terén se vygeneruje. Na obrázku je terén s horizontální plochou (pro srovnání). Ten váš vypadá nejspíš úplně stejně :-). Nyní zbývá sehnat data od geodeta a vygenerovat „opravdový“ terén.
Několik rad pro načítání souboru bodů.
Soubor bodů musí obsahovat pouze souřadnice bodů tj. 3 nebo 4 číselné sloupce, podle typů dat a žádné jiné údaje (čísla bodů, poznámky). Sloupce mohou být odděleny mezerou nebo tabulátorem.

Pokud soubor dat obsahuje vysoké číselné hodnoty, doporučujeme je zkrátit.
Např. pokud sloupec obsahuje hodnotu 56248.350 toto lze zkrátit na 248.350 protože zřejmě všechny číselné hodnoty v tomto sloupci budou 56xxx.xxx.

Typ souboru není rozhodující. Může to být soubor s příponou TXT nebo jiný typ souboru. Důležitá jsou správná data.

Protože samotné body se neimportují, je důležité vědět jak jsou souřadnice bodů uspořádaná (X-Y-Z, Y-X-Z ...) a v jakých jsou jednotkách.

----------


Príloha clánku ke stažení: body_XYZ_vzor.txt - vzorový soubor pro import bodů terénu
 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk