Článek ze serveru www.SOFTreport.cz07.10.2005
TILER - oblklad podesty, využití funkce Export JPGIng. Vladislav Pavlík

 
V ArConu můžete vytvářet stěny, podlahy, průvlaky, sloupy… které můžete pomocí makra AEC creative TILER obkládat. Jsou však také další konstrukční elementy, které lze při návrhu koupelny výhodně použít (např. podesta, deska apod.) ale nelze je pomocí makra TILER obložit. Přesto můžete TILER využít pro vygenerování textur, které pak na tyto elementy umístíte.

Jak to provedete:

1. Vytvořte obezdívku umyvadla pomocí funkce Konstrukce podesty (pouze ArCon+) v konstrukčním režimu. Pamatujte si rozměry vytvořené podesty. (v příkladu je podesta rozměru 120x55 cm s výškou 25cm - viz obr.1).


2. Spusťte program TILER. Nespouštějte jej však z ArConu, ale samostatně pomocí ikony na ploše. Vytvořte nový projekt a zadejte rozměry podle rozměrů podesty (1200x550mm) – viz obr. 2.

3. Vytvořte v TILERu návrh horní plochy obezdívky umyvadla – viz obr. 2.


4. Uložte vytvořený návrh pomocí volby Soubor – Export – JPG… Návrh pojmenujte např. KoupX1_120x55.jpg a uložte např. do složky C:\Arcon\Texturen\Koupelny\KoupelnaX. Soupis použitých obkladů uložte pomocí volby Projekt – Rozpočet pokládky – Uložit XLS… do souboru pro Excel.

5. V ArConu (v konstrukčním režimu) poklepejte 2x na podestu a vyberte záložku Povrch. V sekci Horní plocha – Textura: vyberte vytvořenou texturu (KoupX1_120x55.jpg). Použijte k tomu tlačítko [...] a volbu Procházet... – viz obr.3.

6. Vyberte ještě jednou tlačítko [...] a volbu Rozměry textury... V zobrazeném dialogu nastavte šířku a výšku podle rozměrů podesty – viz obr.3. Přizpůsobte také otočení, případně posunutí (du, dv).


7. Váš návrh by měl nyní vypadat podobně jako na obr. 4. Stejným způsobem provedete také obklad boční plochy obezdívky umyvadla (podesty). Finální návrh včetně pokládky stěn a podlahy je na obr. 4.


Pokládka vytvořená tímto způsobem, není samozřejmě zahrnuta v celkovém soupisu pokládky projektu. Nezapomeňte proto tyto dlaždice do soupisu doplnit z vyexportovaných souborů pro Excel.

 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk