Článek ze serveru www.SOFTreport.cz22.02.2006
SPIRIT verze 12.21 - 3D Booleovské operaceIng. Vladislav Pavlík

 
SPIRIT 12.21 přináší řadu dalších vylepšení. Jednou z užitečných funkcí jsou 3D booleovské operace (plná verze SPIRITu). Nyní jsou funkce 3D booleovských operací implementovány přímo do nabídky funkcí SPIRITu (dříve jako modul). 3D booleovské operace lze provádět se všemi objemovými 3D elementy SPIRITu tj. poly-deska, deska, válec, kužel atd. Booleovské operace najdou praktické využití v mnoha směrech, např. při efektivním modelování 3D ocelových stavebních konstrukcí.

Vytvoření ocelového sloupu s konzolou:

1. Pomocí 3D elementu poly-deska vytvořte základní tvar nosné konstrukce – obrázek 1


2. Vytvořte další elementy (také poly-deskou), odečtením kterých vznikne I-profil – obrázek 2, červené elementy.


3.Nyní odečtěte červené elementy. Vyberte z roletového menu volbu Úpravy – Booleovské operace. V menu vlevo aktivujte volby Odečíst a Vymazat Orig. Kurzorem vyberte hlavní element (šedý) a pomocí výběrových možností operační elementy (červené). Pokud je to potřeba, akci zopakujte vícekrát, dokud nebudou odečteny všechny červené elementy.

4.Nakreslete a zkopírujte válce (Svislý válec) tak, aby protínaly stojinu již vytvořeného I-profilu – obrázek 3.


5. Nakonec odečtěte válce od hlavního elementu. Postup je stejný jako v kroku 3. Vyberte nejdřív hlavní element (šedý) a pomocí výběrových možností válce (zelené). Podle potřeby zopakujte vícekrát. Odečtením vnikne finální ocelová konstrukce – obrázek 4. 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk