Článek ze serveru www.SOFTreport.cz01.11.2015
TILER - v katalogu dlažeb se zobrazují otazníkyIng. Vladislav Pavlík

 
Že se místo obrázků dlaždic zobrazí otazníky, se může vyskytnout po instalaci nové databáze dlažby, při přejmenování složky nebo jiném zásahu do struktury textur. Pokud se v katalogu obkladů a dlažeb zobrazují místo obrázků dlažeb otazníky (obr. 1), zkontrolujte a nastavte správnou cestu k texturám.Nastavení cesty
1. Ukončete TILER a spusťte jej znovu. Pro nastavení cesty stačí pokud spustíte TILER samostatně. Nemusíte jej spouštět z ArConu.
2. Pomocí volby Projekt - Správce databází... otevřete dialog pro správu databáze dlaždic. Pomocí tlačítka Přidat vyberte příslušnou databázi (např. LB_10_2015.mdb).
3. Zkontrolujte pole Textury:* Toto pole je pravděpodobně prázdné (obr. 2). Vyberte tlačítko [...] a vyberte podsložku pro příslušnou databázi (např. LB_10_2015). Potvrďte tlačítkem OK.4. Nyní je v poli Textury:* uveden název vybrané složky (LB_10_2015) - obr. 3.5. Ukončete výběr databáze tlačítkem Zavřít. Dlaždice se nyní v katalogu zobrazí správně.

V případě, že nejsou dlaždice zobrazeny správně, zkontrolujte plnou cestu k texturám. Cestu k texturám lze nastavit přes volbu Projekt - Nastavení... záložka Složky pole Textury.

Upozornění
Nastavení cest je vytvořeno automaticky při instalaci. Tyto cesty byste neměli měnit. Přizpůsobte raději umístění textur nastaveným cestám.

 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk