Článek ze serveru www.SOFTreport.cz12.09.2006
SPIRIT 12.31 – zobrazení výkresu při posunutí/zoomováníIng. Vladislav Pavlík

 
Do SPIRITu 12.31 byl již přidán novější DisplayList připravovaný pro SPIRIT 14. Funkce DisplayList významně urychluje překreslování obrazovky při manipulaci s výkresem (zoom/posunutí). Každá verze SPIRITu využívá tuto funkci, nový DisplayList se však vyznačuje vyšší rychlostí zejména u velkých výkresů. Při posunutí/zoomování výkresu ve verzi 12.31 se může stát, že některé elementy výkresu (texty, uživatelské čáry, šrafy) nejsou zobrazeny. Tyto „skryté“ elementy se zobrazí obnovením zobrazení klávesou [u].

Pokud vám nový DisplayList pro práci nevyhovuje, můžete jej níže uvedeným postupem vypnout, přičemž zůstane zachován původní DisplayList.

Postup:
1. Vyberte z roletového menu SPIRITu volbu Nástroje - Nastavení programu... V sekci Zobrazení vypněte a znovu zapněte volbu DisplayList Zap a ukončete SPIRIT.
2. Otevřete soubor Spirit12.ini ve složce Program Files\STI\SPIRIT. Pokud se soubor neotevře, vyberte pro otevření souboru Poznámkový blok (Notepad).
3. Pomocí volby Úpravy – Najít... (nebo Ctrl+F) vyhledejte řetězec DisplayList. Bude nalezen řádek SpiritDisplayListDriver=1 v sekci [Display List].
4. Změňte hodnotu pro tento parametr na 0 (nula), tj. SpiritDisplayListDriver=0.

[Display List]
Active=1
Performance=1
SpiritDisplayListDriver=0

5. Soubor uložte a ukončete. Po spuštění SPIRITu bude používán původní DisplayList.

 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk