Článek ze serveru www.SOFTreport.cz17.06.2008
ArCon – Výškové umístění střechyIng. Vladislav Pavlík

 
Jak při novém návrhu, tak při „zakreslení“ skutečného stavu, je správné umístění střechy velmi důležité zejména pro návrh podkrovních prostorů. Pro přesné výškové umístění střechy naleznete v ArConu několik užitečných funkcí.

Než začnete
Dříve než budete vytvářet střechu, měli byste znát výšku stěny v podkroví a sklon střechy. Navrhujete-li nový prostor, určíte si tyto hodnoty sami. U stávajícího prostoru musíte tyto hodnoty změřit. Výšku stěny v podkroví změříte jednoduše. Sklon střechy však budete muste zřejmě vypočítat. Pokud přemýšlíte nad tím, jak vypočítat sklon střechy, podívejte se na obrázek níže.Vyberte podlaží
Máte-li v projektu více podlaží, dříve než začnete střechu kreslit, přepněte se do podkrovního podlaží. Úroveň podlahy aktivního podlaží (podkroví) bude považována za nulovou výšku pro definici výšky střechy.

Nakreslete střechu
Nyní nakreslete střechu. Lze vybrat z několika typů střech. Jako univerzální lze doporučit volný typ střechy. Vyznačte obrys střechy a upravte střechu na požadovaný tvar. Kreslení střechy není tématem tohto článku. Principy kreslení střechy se naučíte na základním školení ArConu. Podrobné informace k jednotlivým volbám střech naleznete v Uživatelské příručce v kapitole 8.2.32 Střechy (od str. 344).

Definujte výšku střechy
Vyberte střešní plochu kterou budete nastavovat (viz obrázek). Zadejte sklon střechy (n1) a případně upravte hodnotu přesahu střechy (ü). Přesah střechy nemá při návrhu interiéru velký význam. Výškové umístění střechy určuje hodnota h1.Abyste však mohli určit výšku přesně na vnitřní straně stěny, vyberte volbu Asistent... (viz obrázek)V zobrazeném dialogu na záložce Všeobecně zadejte nejdříve hodnotu Odstup: (a). Tato hodnota určuje vzdálenost od definovaného obrysu střechy ve které budete zadávat výšku střechy. V běžných případech je to tloušťka obvodové stěny např. 400 mm.
Nyní zadejte hodnotu Výška: (hk). Toto určuje výškové umístění střechy od podlahy aktivního podlaží (podkroví) ve vzdálenosti (a) od definovaného obrysu střechy. Je to zároveň výška na vnitřní straně stěny v podkroví. Obvykle je hk = 1000-1500 mm. Potvrďte nastavené hodnoty tlačítkem OK. Zobrazí se dialogové okno Nová výška okapu (viz obrázek).Pomocí tohoto dialogu můžete převzít změny také na další střešní plochy
- Přesunout pouze tento okap – změní výšku pouze vybrané střešní plochy
- Přesunout okapy této střešní plochy – tato funkce je aktivní pouze u specifických tvarů střešních ploch s více okapy. Změní výšku všech okapů střešní plochy. Tvar střešní plochy zůstane zachovaný.
- Přesunout okapy stejné výšky - změní výšku vybrané střešní plochy a všech střešních ploch, které měli před změnou stejnou výšku
- Přesunout celou střechu – změní výšku všech ploch střechy

Poznámka
Abyste se mohli podívat dovnitř podkrovní místnosti zhora, můžete vypnout střechu a krov pomocí ikon v horní ikonové liště (viz obrázek).
 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk