Článek ze serveru www.SOFTreport.cz15.06.2009
SPIRIT – Modul pro změnu směru čáryIng. Vladislav Pavlík

 
Při vytváření projektu může mít směr některých čar velký význam – např. kanalizace, elektrické vedení apod.
V průběhu návrhu definujete často styl čáry dodatečně nebo se může směr čáry změnit při některých editačních operacích.
Abyste nemuseli čáry mazat a kreslit znovu, použijte modul OtocSmer pro změnu směru čáry. Jednoduše klikněte na čáru a směr čáry se změní.

Jak to funguje
1. Vyberte z menu KRESLIT volbu >MODULY< nebo stiskněte klávesy [Alt]+[h] a vyberte modul OtocSmer.DCX.
2. Nyní klikněte na čáru kterou chcete otočit.
Můžete měnit směr čáry u těchto elementů:
- Čáry
- 3D čáry
- Polyline

Chcete-li změnit směr čáry u oblouku, nejdříve převeďte oblouk na polyline tak, že vyberte volbu Obl>Poly a kliknete na oblouk. Pak můžete změnit směr polyline.

„Instalace“ modulu
1. Níže si stáhněte soubor OtocSmer.zip
2. ZIP soubor rozbalte.
3. Rozbalený soubor OtocSmer.dcx zkopírujte do složky 130_Macros k ostatním modulům SPIRITu.
Cesta ke složce 130_Macros se může lišit podle toho, kde máte SPIRIT nainstalovaný a jakou verzi SPIRITu používáte.

Standardní cesty
SPIRIT 15
(Windows Vista) C:\ProgramData\Softtech\Spirit15\130_Macros
(Windows XP) C:\Documents and Settings\All Users\ Data aplikací\Softtech\Spirit15\130_Macros
SPIRIT 14
C:\Program Files\STI\Spirit14\130_Macros
SPIRIT 12
C:\Program Files\STI\Spirit12\Macros


Modul OTOCSMER pro SPIRIT (SOFTconsult) 15.06.2009
OtocSmer.zip 1 kB
Modul pro SPIRIT, který slouží pro otočení směru čáry. Stáhněte, rozbalte a zkopírujte k ostatním modulům SPIRITu (složka 130_Macros nebo Macros). Lze použít ve všech verzích SPIRITu.
 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk