Článek ze serveru www.SOFTreport.cz16.06.2009
Tiler – Obložení parapetu a ostěníIng. Vladislav Pavlík

 
Aby byla pokládka dlažby a obkladů v koupelně kompletní, je často potřeba vytvořit také obklad parapetu a ostění okna. Při výběru stěny s oknem však nelze vybrat parapet nebo ostění. Následující popis vám ukáže, jak jednoduše vytvoříte pokládku na parapet a ostění okna.

Vytvořte v ArConu místnost a vložte do stěny okno. Při vložení okna definujete výšku parapetu okna. Výška parapetu se zobrazí po vložení okna v půdoryse (viz obrázek).


Vytvořte pokládku obkladů na stěny místnosti (viz obrázek). Parapet a ostění okna nejsou obloženy.Abyste mohli pokračovat dále, musíte nyní vědět výšku pokládky na stěně s oknem a výšku parapetu okna.

Nakreslete spodní průvlaky podle toho, na které části kolem okna chcete pokládat.
Nejdříve nakreslete spodní průvlak pro parapet (na obr. zelenou barvou). Nastavte tloušťku průvlaku podle tloušťky stěny a hloubky osazení okna (obvykle 200 – 300 mm). Výšku průvlaku nastavte o 10 mm vyšší než je výška parapetu okna. Pro parapet výšky 1500 mm nastavte výšku průvlaku 1510 mm. Nakreslete spodní průvlak podél celé délky okna tak, aby boční strana průvlaku lícovala s hranou stěny (viz zelený průvlak).


Dále nakreslete spodní průvlaky pro ostění na obou stranách okna (na obr. modrou barvou). Abyste měli větší kontrolu při výběru průvlaků, nastavte tloušťku průvlaku o něco větší než je tloušťka „parapetního“ průvlaku (obvykle 250 – 350 mm). Výšku průvlaku nastavte opět o 10 mm vyšší než je výška pokládky na stěně. Pro výšku pokládky 2200 mm nastavte výšku průvlaku 2210 mm. Nakreslete spodní průvlaky na levé a pravé straně okna. Průvlaky musíte správně zalícovat (viz modré průvlaky).

Nyní je vše připraveno pro vytvoření pokládky. Jak již asi tušíte, budeme vytvářet pokládku na nakreslené průvlaky.

Pomocí výběrové funkce Tileru (Průvlaky) vyberte strany průvlaků, ktreré budete pokládat. Výběr proveďte v tomto pořadí:
1. Levá strana ostění
2. Boční strana parapetu
3. Pravá strana ostění
4. Změňte výběr na Půdorysná plocha průvlaků a vyberte horní stranu parapetu (viz obrázek).


Po převzetí do Tileru (Exportovat do TILERu) byste měli mít následující zobrazení průvlaků.
V Tileru vytvořte pokládku na příslušné plochy průvlaků a nastavte pro jednotlivé plochy vhodně počátek pokládky (viz obrázek).A zde je výsledek po převzetí do ArConu.TIP
Chcete-li docílit přesné napojení mezi pokládkou stěny a parapetu/ostění přetáhněte plochu pokládky jak na stěně, tak na parapetu/ostění o tloušťku pokládky (obvykle 5 mm). Výhodně lze k tomu využít vygenerované pomocné čáry.
 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk