Článek ze serveru www.SOFTreport.cz05.05.2000
Soutěž středních škol - Projektování se SPIRITem (5. ročník) Zuzana Randulová

 
Ve dnech 27-28. dubna se konal již 5. ročník soutěže SPŠ stavebních a integrovaných škol ve zpracování projektové dokumentace v CAAD systému SPIRIT. Tento ročník připravila společnost SOFTconsult spol. s r.o. ve spolupráci se ČVUT FSv Praha. Oproti minulým ročníkům byla soutěž rozšířena o další dvě kategorie. První kategorie zahrnovala sputěž ve SPIRITu 2D, kdy studenti měli během dvou hodin vytvořit půdorysnou projektovou dokumentaci, druhá kategorie byla věnována ArConu. Studenti měli za úkol vytvořit kompletní model rodinného domu během 2 hodin a připravit vizualizaci. Obě kategorie byly zaměřeny na studenty nižších ročníků. Hlavní kategorií byla tradičně věnována objektovým technologiím programu "SPIRIT – ZAK". Úkolem soutěžících studentů bylo za 4 hodiny vytvořit kompletní projektovou dokumentaci (půdorysy, řezy, pohledy), prostorový model a výkazy výměr na rodinný dům. Komise hodnotila především dodržení zadání, správnost konstrukčního řešení a dodržování stavařských zvyklostí při dokladování návrhu. Celostátního kola se zúčastnilo deset středních škol z 25-ti škol kde je SPIRIT vyučován.
Znalosti soutěžících studentů v mnohém přesáhly rozsah výuky i na vysokých školách, což dokazuje vysokou úroveň výuky SPIRITu ve středním školství. Za tento výsledek děkujeme všem vyučujícím, kteří mnohdy studentům věnují svůj čas nad rámec svých povinností.
Vyhodnocení soutěže provedla komise ve složení: Ing. Petr Randula (SOFTconsult spol. s r.o.), Doc. Ing. Petr Hájek Csc a Ing. Pavel Chour (oba ČVUT Praha), Ing. Petr Řezníček (VUT Brno) a Ing. arch. Igor Dřevíkovský (AID s.r.o.).

V hlavní kategorii soutěže "Projektování se SPIRITem" byl výsledek následující:
1. místo: Lukáš Hrubý, SPŠ stavební Třebíč
2. místo: Stanislav Müller, VOŠ a SPŠ stavební Volyně
3. místo: Václav Vavřina, SPŠ stavební Havlíčkův Brod

Soutěž "Se SPIRITem ve 2D":
1. místo: Matěj Kosík, SPŠ stavební Liberec
2. místo: Jiří Němeček, SPŠ stavební Mělník
3. místo: Jan Koběrský, SPŠ stavební Havířov

"ArCon – vizuální architektura":
1. místo: Michal Princ, ISŠ stavební České Budějovice
2. místo: Tomáš Kahoun, VOŠ a SPŠ stavební Náchod
3. místo: Kristina Volková, SPŠ stavební Praha - Dušní

Vítězní studenti obdrželi věcné ceny a pro školu získali školní licence software SPIRIT. Každý student obdržel software SPIRITstudent, vysokoškolská skripta ke SPIRITu a demo ArConu. Ceny do soutěže věnovala pořádající společnost SOFTconsult spol. s r.o. a výrobce SPIRITu společnost softTECH GmbH.
Na závěr je třeba poděkovat ČVUT Fsv Praha, konkrétně Ing. Pavlu Chourovi, který připravil velmi dobré podmínky pro soutěžící. Odborný doprovod a studenti měli možnost se seznámit s prostředím stavební fakulty a prodiskutovat i řadu odborných témat zásluhou pana docenta Hájka. Spolupráci středních a vysokých škol chceme dále rozvinout při Letní škole se SPIRITstudentem.
 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk