Článek ze serveru www.SOFTreport.cz16.07.2010
ArCon / antivirový programIng. Vladislav Pavlík

 
Antivirový program je již běžnou součástí počítačů. Kromě nesporných výhod takového programu přináší s sebou i určité nevýhody zejména v podobě zpomalení práce používaných aplikací.

U ArConu může antivirový program způsobovat výrazné prodloužení doby při otevírání programu, otevírání souborů, spouštění maker, otevírání katalogů, ukončení programu apod.
Nejčastější příčinou je aktivní rezdentní štít. Úlohou rezdentního štítu je kontrolovat všechny spouštěné soubory. Protože při práci s ArConem se průběžně spouští různé soubory (např. makra nebo katalogy), rezidentní štít kontrolou těchto souborů zpomaluje práci.

Ve většině antivirových programů (snad ve všech) lze však nastavit tzv. výjimky, kde můžete určit složky, ve kterých se nemá rezidentní kontrola provádět. Nastavením výjimky pro složku s instalací ArConu můžete „obejít“ rezidentní kontrolu pro soubory ArConu. Tímto nastavením nebude docházet ke zpomalení práce programu.

Níže je uveden postup nastavení výjimky pro antivirový program AVG v.8.5. Princip nastavení výjimek v jiných programech je podobný. Pokud používáte jiný antivirový program nebo jinou verzi programu AVG a potřebujete poradit s nastavením výjimek, kontaktujte vašeho dodavatele antivirového programu.

Nastavení výjimky pro rezdentní štít – AVG v.8.5

1. Ukončete ArCon, pokud je spuštěn.
2. Spusťte program AVG a na záložce Přehled vyberte volbu Rezidentní štít.3. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Spravovat výjimky.4. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat cestu a vyhledejte cestu s instalací ArConu. Standardní cesta s instalací ArConu je:
Pro verzi ArCon 9 Profesionál: C:\Program Files\Eleco\Arcon
Pro verzi ArCon 9 Small Business: C:\Program Files\Eleco\Arcon_SmB

Pokud jste instalovali ArCon do jiné složky, nastavte tuto složku.5. Vybraná cesta se zobrazí v seznamu. Ukončete nastavení výjimek tlačítkem OK.

 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk