Článek ze serveru www.SOFTreport.cz13.02.2001
Jak trvale spojit fólii s výkresem a obarvit ji.Ing. Petr Mayer

 
Jak mít v jednom výkrese v ArConu zobrazen stávajici stav objektu dohromady s novým návrhem?
Tato otázka evokuje další dvě:
1) Jak trvale spojit fólii s projektem?
2) Lze fólii změnit barvu? Např. aby v normálním černém výkrese byl původní stav žlutý?

Nakreslíme stávající stav a uložíme/exportujme (pouze ArCon+) jako HPGL (*.PLT nebo *.HPG) nebo DXF či DWG. Poté tento stav zpětně načteme jako "fólii" a do ní zakreslujeme změny.

V ArConu lze problém vkládání (importu) výkresů řešit dvojím způsobem:
1) Menu Soubor / Vložení fólií (konstrukční režim) - platí pro ArCon+
2) Makrem 2D Editor (ArCon+ a ArCon standard od verze 5)

Na vložené fólii (pro tyto účely je vždy lepší používat formát DXF) poklepáním vyvoláme dialogové okno "Vlastnosti fólií" kde můžeme nastavit jednak měřítko a především volbu "spojit se souborem". Tím bude zajištěno, aby při příštím načtení výkresu byl automaticky vložen i DXF půdorys.

Pokud bude půdorys načten přes makro 2D Editor, pak se při poklepání na něj objeví komplexnější dialog "Nastavení skupiny", kde je pře volbu "Nastavení" možné změnit například barvu tohoto půdorysu stávajícího stavu.

 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk