Článek ze serveru www.SOFTreport.cz23.02.2012
Tiler – tloušťka pokládkyIng. Vladislav Pavlík

 
Při návrhu obkladu pomocí makra Tiler se jako plocha pokládky v ArConu, vytvoří na stěně nebo podlaze tenká deska. V Tileru můžete definovat tloušťku této desky – tloušťku pokládky. Tloušťka pokládky by měla být min. 5 – 8 mm (i více) protože ve skutečnosti reprezentuje tloušťku dlaždice a lepidla.
Pokud je nastavena příliš nízká tloušťka pokládky, méně než 3 mm, mohou se po spuštění raytracingu v ArConu (výpočtu stínů) zobrazovat na pokládce tmavé artefakty (viz obrázek níže).


Abyste toto odstranili, zkontrolujte v Tileru nastavení tloušťky pokládky:
1. Vyberte v roletovém menu Tileru volbu Projekt - Nastavení... a vyberte záložku Pokládka.
2. Zkontrolujte hodnotu Tloušťka - viz obrázek níže. Pokud je tam hodnota 3 mm nebo nižší, nastavte hodnotu 5 mm nebo vyšší.
3. Ukončete dialogové okno Nastavení tlačítkem OK.


Po převzetí pokládky s novou tloušťkou do ArConu, se již nebudou neželané artefakty vyskytovat.


 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk