Článek ze serveru www.SOFTreport.cz08.08.2012
ArCon RealTime Renderer – vytvoření masky průhlednostiIng. Vladislav Pavlík

 
Chcete-li do vašeho projektu doplnit 2D objekty nepravidelného tvaru (lidi, stromy, kytky, zvířata...) např. jako kulisy, je potřeba vytvořit průhledné pozadí obrázku (tzv. masku průhlednosti). Takto upraveným obrázkem pak docílíte požadovaný vizuální efekt.

Na úpravu obrázku použijte software na editaci rastrových obrázků. Např. Adobe PhotoShop, Corel Photo-Paint, GIMP a další. Pokud nemáte k dispozici žádný software pro úpravu obrázku, lze doporučit „free“ software GIMP, který si můžete stáhnout zde:
GIMP download

Princip vytvoření průhledné masky pozadí je ve všech programech podobný. Přesný postup si ukážeme v programu GIMP.

1. Pomocí volby Soubor – Otevřít... otevřete obrázek (postavu, strom, kytku...), kde chcete vytvořit průhlednou masku pozadí. Čím větší bude obrázek (v rozumné velikosti), tím vyšší kvalitu masky docílíte. Pro postavy lidí lze považovat výšku obrázku kolem 1000 pixelů za dostatečnou.

2. Abyste mohli vytvořit masku průhlednosti, musí obrázek obsahovat tzv. Alfa kanál (kanál průhlednosti). Původní obrázek asi tento kanál nemá, proto jej musíte přidat. Vyberte z roletového menu volbu Vrstva – Průsvitnost – Přidat alfa kanál.3. Nyní je potřeba vybrat masku pro průhlednou část pozadí. Pokud máte původní obrázek na jednobarevném pozadí (obvykle bílé nebo černé), je situace jednodušší. Vyberte nástroj Maska podle barvy (viz obrázek níže) a klikněte myší na pozadí obrázku. Čárkovaně se zobrazí obrys vybrané masky. Pokud je pozadí obrázku různobarevné bude výběr masky složtější. Pro výběr masky budete muste použít jiný nástroj nebo kombinaci více nástrojů pro výběr masky.4. Aby nevznikl po okraji objektu světlý nebo tmavý obrys (podle barvy pozadí), je obvykle vhodné vybranou masku zvětšit o 1 pixel. Vyberte z roletového menu volbu Výběr – Nárůst... a proveďte zvětšení masky o 1 bod (pixel). Viz obrázek níže.5. Nyní můžete vybranou masku odstranit (zprůhlednit). Může se stát, že vybraná maska obsahuje také oblasti uvnitř objektu. Tak jako v našem případě část opasku. V takovém případě je vhodné vymazat pozadí „ručně“ pomocí nástroje Guma . Takto odstraníme pouze pozadí a oblasti uvnitř objektu ponecháme. Vyberte nástroj Guma , nastavte velikost (Scale) a vymažte pozadí.6. Nakonec uložte soubor ve formátu PNG. Vyberte volbu Soubor – Uložit jako... , vyberte příponu souboru PNG a uložte obrázek mezi ostatní objekty ArConu RTR.Nyní můžete obrázek použít například jako kulisu v ArConu RTR.

Na těchto stránkách naleznete vhodné textury po kulisy:
archiforge.com - vyberte Nature textures
store.got3d.com - vyberte Free textures

 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk