Článek ze serveru www.SOFTreport.cz24.05.2013
ArCon – výstupy v čarovém zobrazeníIng. Vladislav Pavlík

 
Při návrhu projektu v ArConu jsou někdy žádoucí kromě vizualizací také výstupy v čárovém zobrazení se skrytými hranami.

Nastavení čárového zobrazení
1. Aktivujte v design režimu ArConu čárové zobrazení klinutím na ikonu Drátově se skrytými hranami. Viz obrázek níže. Aktuální pohled na monitoru se nyní zobrazí čárově.


2. Pro drátové zobrazení lze doporučit nastavit bílé pozadí, případně jinou vhodnou světlou barvu pozadí. Barvu pozadí nastavíte přes roletové menu Nastavení – Pozadí...

Uložení čárového zobrazení jako obrázku
Chcete-li aktuální čárové zobrazení na monitoru uložit jako obrázek, proveďte tyto kroky:
1. Klikněte na ikonu Uložení obrázku pravým tlačítkem myš, nebo vyberte z roletového menu volbu Nastavení – Program – Uložení obrázku... V zobrazeném dialogovém okně deaktivujte volbu Raytracing a nastavte vhodné rozměry obrázku. Nastavení ostatních parametrů není pro čárový výstup důležité.


2. Uložte obrázek kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu Uložení obrázku nebo vyberte z roletového menu volbu Soubor – Uložit jako obrázek...
3. V zobrazeném dialogovém okně vyberte umístění, zadejte název souboru a vyberte formát souboru. Pokud chcete uložit obrázek ve formátu JPG, nastavte kvalitu na 90% nebo více.
4. Kliknutím na tlačítko Uložit proběhne uložení obrázku. Při uložení obrázku probíhá výpočet skrytých hran, proto může tento proces chvíli trvat.

Export čárového zobrazení do DXF souboru
Chcete-li aktuální čárové zobrazení na monitoru uložit do DXF souboru, proveďte tyto kroky:
1. Vyberte z roletového menu volbu Soubor – Export vektorové grafiky- DXF
2. V zobrazeném dialogovém okně vyberte umístění a zadejte název souboru. Nastavte volbu Odstranit skryté hrany podle toho, zda chcete vytvořit DXF soubor se skrytými hranami, nebo v úplném čárovém zobrazení.


3. Kliknutím na tlačítko Uložit proběhne uložení do DXF souboru. Pokud máte aktivní volbu Odstranit skryté hrany proběhne výpočet skrytých hran, proto může tento proces chvíli trvat.

TIP
Chcete-li vytvořit tiskový list s půdorysem a čárovým perspektivním pohledem, proveďte tyto kroky:
1. Vytvořený půdorysný návrh umístěte v konstrukčním režimu ArConu ve vhodném měřítku na stránku papíru.


2. Proveďte export perspektivního pohledu návrhu do DXF souboru, podle postupu uvedeného výše.
3. Vyberte v konstrukčním režimu ArConu z roletového menu volbu Soubor – Vložení fólií...
4. Vyhledejte uložený DXF soubor. V poli Layer vyberte fólii 3D_ANSICHT. V náhledovém okně se zobrazí obsah DXF souboru.


5. Tlačítkem Otevřít vložíte DXF soubor do projektu.
6. Velikost načteného DXF souboru je po vložení přizpůsobena aktuálnímu formátu papíru v ArConu. Abyste nastavili vhodnou velikost načteného DXF souboru, klikněte na něj 2x a v dialogu Vlastnosti fólií zadejte vhodný faktor skálování. Než docílíte vhodnou velikost, budete muset nastavit faktor skálování asi vícekrát.


7. Zmenšený perspektivní pohled umístěte na vhodnou pozici na papíru.
8. Rámeček pro perspektivní pokled vytvoříte pomocí makra 2D Grafický editor. Vyberte z roletového menu Makros volbu 2DGrafický editor. Na svislé ikonové liště vlevo se zobrazí nová ikona 2D editoru. Vyberte ikonu Kreslení obdélníků a nakreslete rámeček.
9. Na papír můžete umístit více pohledů.


 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk