Článek ze serveru www.SOFTreport.cz04.06.2014
Caminus – Obloukové kachleIng. Vladislav Pavlík

 
Při vytváření kachlových kamen z obloukových kachlů narazíte na požadavek, jak vyskládat obloukové kachle do požadovaného tvaru.

Níže naleznete postup, jak efektivně používat obloukové kachle v makru Caminus.

1. Vložte obloukovou kachli do projektu. Kachle jsou v katalogu uloženy tak, že po vložení do projektu je jedna strana kachle svisle nebo vodorovně.


2. Zkopírujte kachli ve směru svislé nebo vodorovné hrany pomocí funkce Kopírovat . (Před kopírováním zkontrolujte směr kopírování doleva/doprava/nahoru/dolů pravým tlačítkem myši na ikonu Kopírovat).


3. Nyní vytvořte zrcadlový obraz vytvořené kopie kliknutím na ikonu Zrcadlit .


4. Pomocí klávesy [Shift] vyberte obě kachle a vytvořte z nich skupinu kliknutím na ikonu Seskupit . Označení skupiny není důležité. Potvrďte implicitní název skupiny (Skupina 1).


5. Pomocí funkce Otáčení kolem osy Z otočte skupinu tak aby byla jedna hrana kachle svisle. Úhel otočení je podle použitých kachlů 45, 36, 30 nebo 22.5 stup. Můžete použít funkci otočení o 45 stupňů nebo Volné otočení s definicí úhlu v případě jiného úhlu.


6. Nyní je výběrový rámeček skupiny dvou objektů otočen. Klikněte nejdříve na ikonu Rozbít skupiny a pak na ikonu Seskupit (potvrďte implicitní název skupiny). Tímto krokem se změní výběrový rámeček skupiny. Již není otočen.


7. Nyní opět zkopírujte kachle (skupinu) ve směru svislé hrany pomocí funkce Kopírovat jak je uvedeno v kroku 2, klikněte na ikonu Zrcadlit (krok 3) a vytvořte skupinu ze všech 4 objektů (krok 4).


8. Chcete-li vytvořit celý kruh, znovu otočte skupinu kolem osy Z o 90 stůpňů nebo jiný úhel (krok 5) a proveďte rozbití a seskupení (krok 6).
9. Znovu proveďte s takto vytvořenou skupinou podle potřeby kroky 2 až 6.Vytvoření dalších řad
Máte-li vytvořenou jednu řadu kachlů např. ve výšce 0 nad podlahou, další řady vytvoříte tímto postupem:
1. Seskupte vytvořenou řadu kachlů do skupiny (pokud již nemáte) pomocí ikony Seskupit.
2. Zkontrolujte zda nemáte v katalogu Caminus označenou žádnou kachli nebo jiný objekt. Pokud máte, přejděte v katalogu o jednu úroveň výše (klikněte na ikonu O úroveň výš).
3. Vyberte v projektu skupinu a klikněte na ikonu „Z“ (Vložit nad referenční objekt). Vytvoří se kopie skupiny.Chcete-li ručně nastavit (změnit) výšku pro některou řadu kachlů, vyberte tuto řadu nejlépe v perspektivním zobrazení, klikněte na ni 2x a do pole Výška nad podlahou zadejte novou výšku spodní hrany (obvykle 224, 448, 672mm atd.)
 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk