Článek ze serveru www.SOFTreport.cz09.05.2022
SimLab Composer – Export 3DSIng. Vladislav Pavlík

 
Níže uvedený postup na převod souborů do formátu 3DS lze použít pokud používáte verzi SimLab Composer Pro nebo SimLab Composer VR.
Pokud používáte verzi SimLab Composer Mechanical nebo Ultimate, můžete pro převod souborů použít také tento postup: ArCon / SimLab CAD Converter

----------
Pokud chcete importovat 3D objekty do ArConu, lze provádět import souborů 3DS.
Někdy máte však k dispozici pouze 3D objekty v jiném formátu. Např. DWG, DXF, STL, OBJ a další.
Abyste mohli importovat tyto objekty do ArConu, je potřeba je převést do formátu 3DS.

Pro převod 3D objektů mezi různými formáty lze využít SimLab Composer. SimLab Composer je vizualizační software, pro vytváření fotorealistických vizualizací. Společnost SOFTconsult je distributorem tohoto software. Zde naleznete více informací: SimLab Composer

SimLab Composer umožňuje import souborů (3D objektů) různých formátů a export do formátu 3DS nebo jiných.

Podporované vstupní formáty souborů:
3DS, 3DM, 3DXML, CTM , DAE, DXF, DWG,
DWF, FBX, GLB, GLTF, IAM, IFC, IGES, IPT,
OBJ, OSG, PDF, SKP, STEP, STL

Dostupné podporované formáty mohou záviset na konkrétní verzi SimLab Composeru.

Pokud chcete pomocí SimLab Composeru (verze Pro nebo VR) převést 3D objekty do formátu 3DS proveďte tento postup:

1. Spusťte SimLab Composer a v úvodním dialogovém okně vyberte volbu Vytvořit prázdnou scénu.

2. Z hlavní lišty nástrojů vyberte volbu Soubor – Import.

3. Vyberte soubor, který chete importovat, např. DWG soubor, a klikněte na tlačítko Otevřít. Zobrazí se dialogové okno pro import vybraného formátu suboru.3. Nastavte parametry pro import souboru. Některé volby nejsou pro převod soubru důležité. Zkontrolujte zejména nastavení těchto voleb:
- Svislý vektor určuje svislou osu objektu. Obvykle je to osa Z.
- Zoom na importovaný model – po importu se nastaví pohled na importovaný objekt.
- Volba Sloučit objekty se stejným materiálem na stejné vrstvě určuje jak budou importovány materiály objektu. Pokud nevíte jak je soubor rozdělen do vrstev (layerů, fólií), doporučujeme tuto volbu deaktivovat, abyste mohli přiřadit různé materiály.
- Nastavením hustoty sítě 3D objektu Jemné / Hrubé můžete ovlivnit kvalitu. Jemné vytvoří hustější polygonální síť, tím je objekt kvalitnější, zároveň je však větší velikost souboru. Hrubé vytvoří hrubší polygonální síť. Kvalita objektu bude nižší, zároveň bude menší velikost souboru. Doporučujeme nastavit prostřední hodnotu. Pokud nebude kvalita objektu vyhovující, zkuste nastavit jemnější a provést import znovu. Možnost ovlivňovat kvalitu sítě závisí na mnoha faktorech, proto nemusí mít viditelný efekt u některých souborů, nebo u některých formátů.

4. Povede se import 3D objektu. Pro export do formátu 3DS vyberte z hlavní lišty nástrojů volbu Soubor – Export.5. Vyberte složku, do které chcete soubor uložit. Zadejte název souboru a vyberte formát souboru 3DS.6. Klikněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se dialogové okno pro export do 3DS souboru.Nastavte parametry pro export:
- Jednotka určuje v jakých jednokách budou uloženy rozměry objektu. Výchozí nastavení je Metr. Nastavení jednotky uvlivňuje hodnotu faktoru skálování při importu 3DS souboru do ArConu.
- Volba Optimalizovat pro VR sloučí objekty se stejným materiálem. Aktivujte tuto volbu pouze v případě, že chcete objekt optimalizovat pro virtuální realitu.
- Aktivujte volbu Textury vedle souboru, pokud chcete textury obsažené v 3D objektu uložit samostatně. V takovém případě se soubor uloží do samostatné složky včetně textur.
- Aktivujte volbu Export instancí, pokud objekt obsahuje instance a chete je exportovat.

7. Stiskem tlačítka OK provedete export souboru.
Exportovaný soubor naleznete ve vybrané složce pro export (viz krok 5). Pokud jste při exportu aktivovali volbu Textury vedle souboru, soubor bude uložen v samostatné složce včetně textur.

----------
Vytvořené 3DS soubory můžete importovat do ArConu.
V design režimu ArConu (3D zobrazení) vyberte z roletového menu volbu Zařízení – Načtení objektu 3DS...
Více informací naleznete zde: ArCon - import 3DS souboru


 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk