Článek ze serveru www.SOFTreport.cz09.02.2001
Hladké obloukové napojení dvou obloukůIng. Petr Mayer

 
Výchozí stav (obrázek 1): 2 protínající se oblouky.

1) modul SUPREDIT,
2) S4 KonsKruž,
3) F1 TrjVpsKr (zapnuto S6 StředBod),
4) zadat S2 Poloměr (vkládaného kruhu),
5) vytvořit kružnici kliknutím na body 1,2 a 3 (viz obrázek 2)
6) hlavní menu KRESLIT, F9 Úpravy,
7) F4 Ořez 1,
8) zadat řeznou čáru: body 1 a 2,
9) zadat stranu pro ořez: bod 3,
10) zadat element pro ořez: bod 4 (zapnuto F1 Element), vše podle obrázku 3.
11) F5 Ořez 2, zadat body 1 a 2 z následujícího obrázku (obrázek 4)
12) bod číslo 11 zopakovat i pro druhou polovinu oblouku,
13) výsledek je patrný z posledního obrázku číslo 5.


 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk