Článek ze serveru www.SOFTreport.cz15.02.2001
Uživatelské nastavení databáze pro ZAK systémIng. Petr Mayer

 
Při vyvolání databáze v ZAK se u již rozpracovaného výkresu někdy neobjeví správná databáze (ostění, stěn, ...). Jak ji znovu nastavit?

V menu FUNKCE vyvoláme S6 Soubory / F0 DataBase. Pomocí S2 Typ Atrib nastavíme název atributu ke kterému potřebujeme nastavit databázi (např. F7 OknoOsAt - ostění u okna). Po návratu do menu databází vyvoláme F3 DBase a vybereme odpovídající databázi (v našem příkladě Z_BEF_FE.DBF). Tím jste zaručili správné propojení atributu a databáze pro odpovídající stavební díl. Uvedený postup se dá aplikovat i obecně na vlastní databáze.

 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk