Článek ze serveru www.SOFTreport.cz15.02.2001
Úprava popisky prostorů v ZAK systémuIng. Petr Mayer

 
Když kótuji v ZAKu v milimetrech, pak se u popisky prostorů vypisuje plocha a obvod v metrech, ale dělená 1.000.000, popř. 1.000, takže většinou se do výkresu napíše nula. Co s tím?

Implicitní nastavení ZAKu je toto: kótování v milimetrech, popiska prostorů v metrech (obvod) a v metrech čtverečních (plocha). Pokud změníte kótování např. na metry (menu F0 Parametr / F2 DruhKót / F7 Metricky), pak je výraz, který počítá plochu a obvod, stále stejný. Můžete jej ale změnit: S3 ZAK / F9 Prostory / S1 EditText. Zde obsahuje položka F6 TxtForm2 výraz pro výpočet plochy a F7 TxtForm3 výraz pro obvod. V těchto výrazech stačí odstranit dělení, takže formule pro plochu bude znít
S={area:flaeche|} m2
a pro obvod:
O={dis:umfang|} m

V těchto výrazech samozřejmě nepřepisujte proměnné.
 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk