Článek ze serveru www.SOFTreport.cz09.02.2001
Barevné plochy pomocí modulu VOLLFARBIng. Petr Mayer

 
Modul VOLLFARB slouží k vyplnění ploch v půdorysu nebo i v jiném pohledu plnou barvou. Barva nezvyšuje kapacitu výkresu. Tuto funkci lze použít např. pro vyznačení ploch jednotlivých prostorů.

Postup při vyplňování ploch je následující (popsán je zcela obecný postup bez využití horkých kláves):

1. Vytvořit nové uzavřené polyline přímým kreslením (S5 Křivky / S6 Polyline). Pokud je nutné vyplnit oblast, ohraničenou různými typy elementů, lze jenoduše nechat vyhledat tuto oblast v menu Polyline / F2 HlObrys.
2. Spusti modul Vollfarb.
3. Zapnout (pokud není implicitně zapnuto) S9 Display / S1 ZobVýplň, aby se výplň zobrazovala na monitor.
4. Zapnout (pokud není implicitně zapnuto) S6 AutoRege, aby docházelo k okamžitému překreslování změn.
5. Vybrat barvu z databáze - S5 Barva.
6. Při zapnutém F0 DejVýplň vybrat standardními výběrovými kritérii požadovaný element (elementy), které se vyplní výše vybranou barvou. Pokud je zapnuto S1 MažVýplň, výplň bude elementům odebrána.
7. Měnit pořadí elementů, které leží „na sobě“ tak, aby byla zobrazena požadovaná „horní“ výplň lze položkami S3 Dopředu a S4 Dozadu.

Vyplněné plochy lze plotrovat přes toskový ovladač Windows nebo přes přímý ovladač SPIRITu na zařízeních s nastaveným driverem HP-GL/2 (nekomprimovaný) a HP-GL/2 + HPRTL. Pozor na tu skutečnost, že některé plotry dokáží v překrývajících se místech tisknout buď jen „horní“ barvu, nebo barevný soutisk všech ploch, které se překrývají (např. na plotrech HP 750 C podle parametru MERGE).
 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk