Článek ze serveru www.SOFTreport.cz30.11.2001
Konstrukce desky – tip 1 (ArCon+ 5 a vyšší) Vlado Pavlík

 
Funkci Konstrukce desky v Design režimu můžete jednoduše využít pro vymodelování prostorových prvků, např. stupňovité základové patky (viz obr.1).


Obr.1

1. Přepněte do Design režimu. Z boční svislé lišty vyberte ikonu Konstrukce desky.
2. Na záložce Obrys nakreslete půdorysní tvar “patky“ s otvorem (viz obr.2).


Obr.2

3. Na záložce Všeobecně (viz obr.3) následně:
- nastavte hodnotu Výška: výška spodního stupně “patky“ (v našem případě 40 cm)
- označte volbu: desky, otvory jako prohloubeniny
- nastavte hodnotu Spodní: celková výška “patky“ (v našem případě 75 cm)
4. Vytvořenou “patku“ uložte do katalogu (pro příští použití) výběrem tlačítka [do katalogu].


Obr.3


 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk