Článek ze serveru www.SOFTreport.cz12.04.2002
SPIRITvis - uchování přidělení texturIng. Petr Randula

 
Při převodu návrhu ze SPIRITu do vizualizačního nástroje SPIRITvis lze zajistit aby mapování textur ve SPIRITvis nemuselo být prováděno opětovně. Praktický význam to má u větších modelů, kde přiřazujete značné množství textur ve SPIRITvis a zároveň provádíte změnu geometrie modelu ve SPIRITu. Použitím níže popsané techniky můžete například i vytvořit několik variant barevného řešení pro jeden model.
Princip přidělování textur ve SPIRITvis se řídí následujícím pravidlem. Grafické elementy SPIRITu které jsou ve stejné fólii a mají stejnou barvu budou mít v rámci SPIRITvis stejnou texturu.

Postup:
1. Nakreslíte v rámci SPIRITu návrh který bude mít různé barvy objektů.
2. V roletovém menu SPIRITu zvolíte: Pohled/SPIRITvis/Výběr stylu textur. V dialogovém okně zadáte název souboru (.SVT) do kterého se následně uloží informace o přidělených texturách ve SPIRITvis. Doporučujeme uložit do adresáře ST10/SPIRIT/INIT.
3. Spustíte převod modelu do SPIRITvis přes Pohled/SPIRITvis/Spustit a přidělíte v rámci SPIRITvis textury jednotlivým objektům.
4. Po přidělení textur je potřeba zapsat tuto informaci do souboru (.SVT). Ve SPIRITu (SPIRITvis je pořád puštěný) zvolíte: Pohled/SPIRITvis/Uložení textur. Nyní můžete ukončit SPIRITvis a pokračovat v modelování v rámci SPIRITu.
5. Ukázka obsahu testovacího souboru T1.SVT:
[Folie1]
Farbe1=>VZORY\KARY\CV_CER.BMP
Farbe2=>VZORY\PAS\CER_BIL.BMP
Farbe15=>VZORY\KARY\BIL_CER.BMP
6. Před novým spuštěním SPIRITvis můžete zvolit soubor se stylem textur (.STV) a k fóliím/barvám se přidělí textury dle definice ve Vámi zvoleném souboru. Ve SPIRITu zvolíte Pohled/SPIRITvis/Výběr stylu textur. V dialogovém okně zadáte název souboru (.SVT) do kterého jste dříve dle bodu 4 uložili přidělení textur.
7. Spustíte převod modelu do SPIRITvis přes Pohled/SPIRITvis/Spustit a textury v rámci SPIRITvis budou již mapovány na objekty. 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk