Článek ze serveru www.SOFTreport.cz21.05.2002
Výběr vhodného procesoru pro ArConIng. Vladislav Pavlík

 
V poslední době (viz datum příspěvku) jsme se setkali s nestabilním chováním ArConu u některých uživatelů. Tito uživatelé většinou provozují ArCon na počítačích s procesory AMD Duron. Problém nejspíš souvisí s nadměrným zahříváním těchto procesorů, což způsobuje nestabilitu systému. U procesorů AMD Duron byl pozorován zvýšený výskyt tohoto jevu.

Nelze proto (jako prevenci před případnými problémy) procesory AMD Duron pro provozování programu ArCon doporučit.

Procesory Intel Celeron nejsou konstrukčně určeny pro grafické a 3D aplikace. Jejich použití je možné, nelze je však doporučit z důvodu znatelně nižší výkonnosti oproti procesorům Pentium.

Jako nejvhodnější pro ArCon doporučujeme procesory Intel Pentium II, III, 4...

Na závěr:
Určitě nelze poměřovat výkon (a stabilitu) počítače jen výkonem procesoru. Je to však “srdce“ počítače a jeho výběr si zaslouží patřičnou pozornost.

 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk