Článek ze serveru www.SOFTreport.cz08.08.2002
Varianty návrhů obkladů (Uložení plánu dlažby)Ing. Vladislav Pavlík

 
Chcete-li vytvořit více variantních řešení obkladu koupelny, můžete v makru Pokládání dlažeb a obkladů jednotlivá řešení uložit a poté postupně načíst a prezentovat.

Jak na to.
Pokud máte vytvořen prostor koupelny (stěny, dveře, okna, příp. zařizovací předměty),
1. Spusťte makro Pokládání dlažeb a obkladů a vytvořte návrh první varianty obkladu jedné stěny (obr.1)
2. Z roletového menu makra vyberte volbu Soubor > Uložení plánu dlažby... (obr.2)
3. Do zobrazeného dialogového okna (Uložit jako) zadejte název souboru (obr.3). Pokud budete ukládat návrh dlažby, měli byste si vytvořit novou složku (např. podle jména zakázky) a soubory ukládat do ní. Také název souboru dlažby by měl obsahovat název (číslo) stěny a variantu, abyste věděli na kterou stěnu návrh patří.
4. Vytvořte další variantu (varianty) návrhu obkladu stěny a tuto uložte (obr.4).
5. Stejným postupem vytvořte návrh obkladů (a variant) na další stěny a podlahu koupelny a uložte.

Načtení plánu dlažby (změna varianty)
1. V konstrukčním režimu ArConu vyberte ikonu makra Pokládání dlažeb a obkladů a zvolte stěnu (podlahu), na které chcete změnit variantu návrhu obkladu. Vybraná stěna (podlaha) se zobrazí v makru.
2. Z roletového menu makra vyberte volbu Soubor > Otevřít... (obr.5)
3. Ze zobrazeného dialogového okna (Otevřít) vyberte soubor, který chcete na vybranou stěnu načíst (obr.6). Aby byl soubor načten, musíte vybrat ten soubor, který byl vytvořen pro příslušnou stěnu (podlahu).
4. Stěna (podlaha) se zobrazí s novým návrhem. Převezměte stěnu (podlahu) do ArConu.
5. Stejným postupem načtěte již vytvořené návrhy (varianty) na další stěny. 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk