Článek ze serveru www.SOFTreport.cz26.08.2002
Obezdívka umyvadla (ArCon+ 5 a vyšší)Ing. Vladislav Pavlík

 
Potřebujete-li vytvořit obezdívku umyvadla, můžete použít tento způsob:

1. Vytvořte koupelnu a umístěte umyvadlo.
2. Upravte koupelnu tak, aby vznikl otevřený prostor.
Tento prostor uzavřete virtuální stěnou (obr.1). Můžete vymazat jednu stěnu a nahradit ji virtuální stěnou, nebo v rohu nedotáhněte stěny k sobě a spojte virtuální stěnou (obr.2).
anebo
Poklepejte 2x do uzavřeného prostoru. V zobrazeném dialogu Informace o prostoru zaškrtněte volbu Nahoře otevřeno. Strop pak můžete dodělat pomocí funkce Konstrukce stropní desky.
3. Pro vytvoření obezdívky umyvadla použijeme novou budovu. Jednotlivé části obezdívky (spodní část „sokl“, horní část „lem“ a vrchní deska) budou jako samostatná podlaží. Z roletového menu vyberte volbu Budova > Nová budova... (obr.3). Zadejte název „budovy“ (např. Obezdivka). V dialogu Parametry podlaží zadejte jméno (Kategorie) „Sokl“ a nastavte parametry:
Výška podlaží = 60 cm
Podlaha = 0 cm
K-ce stropu = 1 cm
4. Nakreslete sokl obezdívky (obr.4)
5. Vyberte volbu Podlaží > Nové podlaží na začátek... a pojmenujte ho „Lem“. Nastavte parametry:
Výška podlaží = 20 cm
Podlaha = 0 cm
K-ce stropu = 1 cm
V záložce Převzít aktivujte zaškrtávací políčko Nic.
6. Nakreslete lem (obr.5). Lem vytvořte jako uzavřený prostor.
7. Vyberte ikonu Konstrukce prostupu stropní deskou ze svislé ikonové lišty (obr.6) a vytvořte otvor pro umyvadlo (obr.7). Nemůžete-li vyznačit bod na požadované místo, stiskněte klávesy [Ctrl]+[R].
8. Vyberte volbu Podlaží > Nové podlaží na začátek... a pojmenujte ho „Vrchni deska“. Nastavte parametry:
Výška podlaží = 10 cm
Podlaha = 0 cm
K-ce stropu = 1 cm
V záložce Převzít aktivujte zaškrtávací políčko Nic.
9. Pomocí virtuálních stěn nakreslete prostor shodný s prostorem lemu (obr.8). Po uzavření obdélníku se musí zobrazit dialog Nový prostor. Pokud se tento dialog nezobrazí, zkontrolujte napojení koncových bodů virtuálních stěn, případně vymažte celé podlaží a zkuste to ještě jednou. Obezdívka by měla nyní vypadat jako na obr.9.
10. Na takto vytvořenou obezdívku můžete pokládat obklad pomocí makra Pokládání dlažeb a obkladů a vytvářet tak různé vzory. Budete-li obkládat „stěny“ obezdívky, použijte volbu Obložení sten, budete-li obkládat „horní plochu“ obezdívky, použijte volbu Pokládání dlažby na podlahu. Nezapomeňte aktivovat před výběrem „stěny“ nebo „horní plochy“ obezdívky příslušné podlaží (obr.10).
11. Uvědomte si také, že pracujete se dvěmi budovami. Chcete-li pracovat se stěnami koupelny, musíte aktivovat budovu1. Při práci s obezdívkou aktivujte budovu Obezdivka (Obr.11).
12. Na obr.12 můžete vidět scénu s takto vytvořenou obezdívkou v ArConu.

Tip
Práce s virtuálními stěnami vyžaduje přesné a korektní zadávání. Proto je doporučeno využívat virtuální stěny pouze v nezbytných případech.

Druhou variantou vytvoření „horní plochy“ je použití funkce Konstrukce podesty. Nebudete tedy již vytvářet podlaží „Vrchni deska“ (viz. body 8 a 9 předcházejícího postupu), ale vytvoříte podestu.
1. Ze svislé ikonové lišty vyberte volbu Konstrukce podesty (obr.13).
2. Umístěte čtvercovou podestu na umyvadlo (obr.14)
3. Vytvořte vrchní desku i s otvorem pro umyvadlo (obr.15).
4. V záložce Všeobecně nastavte správnou výšku desky a výšku nad podlahou (obr.16). Výsledek by měl být stejný jako v předešlém případě (obr.9). Na tuto vrchní desku můžete aplikovat Textury nebo Načtené textury z katalogu. 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk