Článek ze serveru www.SOFTreport.cz26.08.2002
Obezdívka umyvadla-oblouková (ArCon+ 5 a vyšší)Ing. Vladislav Pavlík

 
Při vytváření obezdívek obloukových tvarů můžete využít funkci Konstrukce podesty. Vhodným nastavením sklonu hrany můžete docílit velmi zajímavých tvarů. Dále si popíšeme postup vytvoření „nohy“ pod umyvadlem, která se směrem nahoru rozšiřuje. Postup je podobný jako při obezdívce rohové vany. Podívejte se proto také na tip Obezdívka rohové vany.

1. Vytvořte koupelnu a vložte umyvadlo.
2. Pomocí funkce Konstrukce podesty vytvořte tvar obezdívky u podlahy (obr.1)
3. V záložce Obecně nastavte výšku a označte volbu Vrchní pl. zvětšená na. Do číselného pole zadejte hodnotu, o kolik procent chcete zvětšit horní plochu (obr.2).
4. Zkontrolujte obezdívku v ArConu (obr.3), případně upravte nastavení. Na tento prvek můžete aplikovat Textury nebo Načtené textury z katalogu objektů a textur.
5. Na obr.4 je scéna z ArConu, kde byl použitý tento způsob obezdívky. 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk