Článek ze serveru www.SOFTreport.cz03.09.2002
Terasa v úžlabí střechyIng. Petr Randula

 
Při vytváření střechy je potřeba někdy tvořit terasu v místě úžlabí. Základem pro správné řešení je využití z nabídky vikýřů Prostup střechou.

Postup:
- vytvořte v rámci dvou podlaží následující terasu (obrázek 1), zábradlí je tvořeno spodním průvlakem


Obr. 1 Půdorys střešní terasy

- nad horním podlažím vytvořte střechu (obrys dle spodního podlaží)
- vyberte v rámci vikýřů „Prostup střechou“ a umístěte do střešní plochy (vodorovná stěna)
- dialogové okno které upřesňuje parametry pro prostup nám umožní detailně upravit rozměry
- nejdůležitější jsou následující: (a) -51, (t) 180, (vl) 180, (vr) -180, a přesahy
- druhý prostup u svislé stěny vložte obdobně
- parametry doporučujeme: (a) -51, (t) 180, (b) 150, (vl) -180, (vr) 180
- na obrázku 2 je výsledek po vytvoření dalších úprav


Obr. 2 Vytvořena terasa v úžlabí střechy


 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk