Článek ze serveru www.SOFTreport.cz05.09.2002
Využití mansardové plochy ve střešeIng. Petr Randula

 
Při návrhu tvaru střechy se dá vhodnou kombinací parametrů použít široká nabídka typů střešních ploch. Tento tip ukazuje využití mansardové plochy (obrázek 1).

Obr. 1 Překrytí terasy s využitím mansardové střechy

Postup:
- vytvořte půdorys-obrys budovy podle obrázku 2
- výšku podlaží nastavte na 560 cm
- střechu tvarově zadejte volným typem pomocí polygonu, ve vstupní části zapusťte obrys zhruba 1 m
- střechu výškově osaďte do 280 cm


Obr.2 Půdorys

- střešní plochy na dvou protilehlých stěnách vstupu změňte na štítové s přesahem (ü) 0
- střešní plochu nad vstupem do budovy změňte na mansardovou plochu
- zadejte parametry dle spodního obrázku: (ü) 60, (h1) 258, (n1) 38, (h2) 348, (n2) 75
- pro snížení výšky hřebene můžete zadní střešní plochy změnit na mansardové s parametry (ü) 40, (h1) 258, (n1) 45, (h2) 453, (n2) 30


Obr. 3 Parametry střechy nastavíte v Editoru střech


 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk