Článek ze serveru www.SOFTreport.cz09.09.2002
Napojení sedlové střechy ke štítové stěně (ArCon+)Ing. Vladislav Pavlík

 
Častým případem u členitějších objektů je napojení sedlové střechy ke štítové stěně jiné části objektu. Jak toto napojení vyřešit?

Zkuste to následovně.

I když se jedná o jeden objekt, použijeme dvě samostatné střechy, protože obě střechy nemají společnou žádnou střešní rovinu.

1. K již vytvořené budově udělejte „přístavbu“ tak, aby stěny nebyly navzájem spojeny (obr.1). Ukončete stěnu 1 až 2 cm před napojením. Pro přesné zadání použijte pomocné čáry. Toto proveďte jenom v tom podlaží (nejvyšším), na které budete umisťovat střechu.
2. Chcete-li, aby vznikl uzavřený prostor, uzavřete ho virtuální stěnou (stěnami) (obr.2).3. Vyberte Volný typ střechy a vytvořte střechu nad „přístavbou“. Zadání obrysu střechy proveďte manuálně (pokud nemáte uzavřený prostor).
4. Nastavte výšku střechy a parametry střešních rovin. U střešní plochy, která přiléhá ke stěně objektu nastavte typ ‘Štítová plocha’ a přesah střechy (ü) nastavte na hodnotu 0 (obr.3).5. Na obr. 4 jsou znázorněny dva příklady tohoto typu.Další možností je vytvořit „přístavbu“ jako samostatnou budovu.

 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk