Článek ze serveru www.SOFTreport.cz09.09.2002
Střešní terasa – otvor ve střeše (ArCon+)Ing. Vladislav Pavlík

 
V ArConu+ máte několik možností, jak vytvořit střešní terasu (otvor ve střeše). Dále si popíšeme jednu z možností.

1. Vytvořte objekt se střechou (obr.1).
2. Z ikonového menu vlevo vyberte z nabídky vikýřů poslední možnost – Prostup střechou (obr.2).
3. Vyznačte postupně 3 body (obr.3), kterými určíte rozměry otvoru. První dva body určují šířku otvoru, třetím bodem určíte výšku. Před vytvořením otvoru je vhodné rozvrhnout si rozměry pomocí pomocných čar. Je vhodné zadat otvor o něco vyšší (případně také širší). Požadované rozměry dosáhnete nastavením hodnot (ü1) až (ü4) v zobrazeném dialogu.
4. V zobrazeném dialogu můžete dodatečně měnit rozměry a tvar otvoru (obr.4). Změnou hodnot (vl) a (vr) můžete vytvořit otvor lichoběžníkového tvaru.
5. Otvor by měl vypadat jako na obr.5. Na obr.6 je zobrazena střešní terasa vytvořená tímto postupem. 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk