Článek ze serveru www.SOFTreport.cz09.09.2002
Střešní terasa – vodorovné oříznutí střechy (ArCon+)Ing. Vladislav Pavlík

 
Střešní terasu můžete vytvořit také vodorovným oříznutím střechy. Takto můžete vytvářet zajímavé architektonické tvary buď samostatně, nebo kombinací více střech.

1. Vytvořte objekt (obr.1). Sklon střešních rovin nastavte na 45 stupňů a výšku stěny v podkroví 50 cm.
2. Nakreslete obvodové zdi terasy. Lepší výsledek dosáhnete, pokud stěny terasy ukončíte těsně před napojením (obr.2).
3. Vytvořte střechu nad terasou. Obrys střechy vyznačte manuálně. V zobrazeném dialogu nastavte vhodný tvar střechy (obr.3). Střešní rovinu u štítu nastavte jako "Štítovou plochu" s přesahem 0 cm. Sklon ostatních střešních rovin a výškové umístění střechy nastavte stejně jako u hlavní střechy. Nakonec v zákožce Všeobecně zaškrtněte volbu Výškové ohraničení střechy a zadejte Výšku řezu: 90 cm.
4. Výsledný tvar a jinou variantu můžete vidět na obr.4. 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk