Článek ze serveru www.SOFTreport.cz10.09.2002
Střecha přes více budov (ArCon+)Ing. Vladislav Pavlík

 
Při vytváření složitých objektů nebo objektů s uskočenými podlažími a všude tam, kde potřebujete k vytvoření objektu použít více budov, můžete výhodně použít volbu Střecha přes všechny budovy.

1. Vytvořte objekt (Budovu1) (obr.1) s požadovaným počtem podlaží .
2. Z roletového menu vyberte volbu Budova > Nová budova... V dialogu Vlastnosti podlaží (který se zobrazí po vytvoření nové budovy) nastavte volbu Úroveň horní hrany podlahy tak, aby podlaží byla vzhledem k první budově výškově posunuta, např. na 130 cm.
3. „Nakreslete“ druhou budovu (obr.1) s vhodným počtem podlaží.
4. Přes volbu Budova > Aktuální budova, nastavte jako aktuální budovu Budovu 1.
5. Vyberte volný typ střechy. Z možností zadání obrysu vyberte poslední možnost – Zadání obrysu střechy polygonem.
6. Vyznačte kurzorem obrys střechy přes obě budovy (obr.2).7. Nastavte parametry pro jednotlivé střešní roviny. Zaškrtněte volbu Střecha přes všechny budovy (obr.3) a potvrďte tlačítkem OK.8. Objekt s takto vytvořenou střechou je zobrazen na obr.4.

 

Vydává SOFTconsult, spol. s r. o.
© 2001 Všechna práva vyhrazena.

tisk